Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Pētījuma 3. cikls (2013.- 2014. gads)
Pēdējās izmaiņas veiktas:
20.12.2013

2013. gada 26. februāris, Jelgava

Līdzdalība projekta „Eiropas programmas īstenošana pieaugušo izglītības jomā” ietvaros rīkotājā Zemgales plānošanas reģiona seminārā „Pieaugušo izglītība: iespējas un vajadzības” reģionālās plānošanas un pašvaldību atbalsta vakarskolām „labās prakses” izpētei un atlasei.

2013. gada 25. maijs, Ventspils

Līdzdalība projekta „Eiropas programmas īstenošana pieaugušo izglītības jomā” ietvaros rīkotājā Kurzemes plānošanas reģiona seminārā „Pieaugušo izglītība: iespējas un vajadzības” reģionālās plānošanas un pašvaldību atbalsta vakarskolām „labās prakses” izpētei un atlasei.

2013. gada 12. jūnijs, Rēzekne

Līdzdalība projekta „Eiropas programmas īstenošana pieaugušo izglītības jomā” ietvaros rīkotājā Latgales plānošanas reģiona seminārā „Pieaugušo izglītība: iespējas un vajadzības” reģionālās plānošanas un pašvaldību atbalsta vakarskolām „labās prakses” izpētei un atlasei.

2013. gada 16. oktobris, Rīga, Radisson Blue Hotel

Vakarskolu 2. starpreģionālais seminārs: 
1. Pētījuma 2. cikla rezultātu prezentācija.
2. Vakarskolu “labās prakses” apkopošana un apspriešana vakarskolu, pašvaldību un reģionālajos kontekstos pētījuma 3. cikla ietvaros.
Semināra programma
Fotogalerija

2013. gada 7. novembris, Valmiera, Vidzemes Augstskola

Līdzdalība projekta „Eiropas programmas īstenošana pieaugušo izglītības jomā” ietvaros rīkotājā Vidzemes plānošanas reģiona seminārā „Pieaugušo izglītība: iespējas un vajadzības” reģionālās plānošanas un pašvaldību atbalsta vakarskolām „labās prakses” izpētei un atlasei.

2013. gada 17. decembris, Rīga, Konventa sēta

Līdzdalība projekta „Eiropas programmas īstenošana pieaugušo izglītības jomā” ietvaros rīkotājā konferencē „Pieaugušo izglītības politika un īstenošana Latvijā: 1993-2013 un 2013-2020” Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību atbalsta vakarskolām „labās prakses” izpētei un atlasei.

Pētījuma 3. cikla galvenie rezultāti

  • izveidota kvantitatīvo datu bāze latviešu un angļu valodā SPSS vidē gala ziņojuma izstrādei;
  • izveidota skolēnu un skolotāju anonīmu izteikumu audio datu bāze gala ziņojuma izstrādei;
  • izveidota kvalitatīvo datu bāze AQUAD vidē (17 datnes) gala ziņojuma izstrādei;
  • veikta pētījuma 1. un 2. ciklā iegūto datu papildinātā analīze un precizēšana Zemgales, Latgales un Kurzemes reģionālās plānošanas un pašvaldību atbalsta vakarskolām „labās prakses” izpētes un atlases kontekstā