Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Latvijas Universitātei - 95
Pēdējās izmaiņas veiktas:
12.11.2014

Latvijas Universitāte nosvinējusi 95 gadu jubileju

Galveno pasākumu programma

Notikums

Laiks

Vieta

Ekspertu diskusija "Zināšanu loma valsts attīstības izaugsmei. Augstākās izglītības un zinātnes izaicinājumi"

19.06.2014 plkst. 13.00

Raiņa bulv. 19
Senāta zāle

Mecenātu pieņemšana LU Puķu ballē

10.07.2014 plkst. 16.00-17.00

LU Botāniskais dārzs

Izstāde "LU Akadēmiskajam apgādam - 10"

12.09.2014 plkst.16.00

Rūpniecības iela 10

Starptautiska konference "Baltijas dzintars pāri laikam un robežām/ Baltic Amber Across Time and Borders.

Video

19.-20.09.2014

Kalpaka bulv. 4

Kristapam Morbergam 170, piemiņas brīdis

18.09.2014 plkst. 16.00-17.30

Lielie kapi

Kristapam Morbergam 170, virtuālā izstāde no 02.10.2014 Internetā

LU Akadēmiskās bibliotēkas un LU Bibliotēkas izstāžu "Bibliotēku dārgumi" atklāšana

25.09.2014 plkst. 14.00

Kalpaka bulv. 4

Izstāde "Bibliotēku dārgumi"

no 25.09.2014 darba dienās plkst. 10.00-18.00

Kalpaka bulv. 4

Virtuālā izstāde "Pēc 5 mirkļiem 100 gadi: bibliotēku dārgumi" no 25.09.2014 www.mirkli.lu.lv
Ceļojošā izstāde "Pēc pieciem mirkļiem 100 gadi: bibliotēku dārgumi" pēc pasūtījuma

Izstāde "LU zinātnieku hobiji"

26.09.2014 plkst. 12.00

Raiņa bulv. 19

Vestibils

Zinātnes festivāls (Publisks mūzikas festivāls, Rīga 2014 un Zinātnieku nakts ietvaros)

26.09.2014 plkst. 19.00

Esplanāde (tiešraide)

Zinātnes kafejnīca "Kas urda cilvēku?"

Video

26.09.2014 plkst. 18.00

Raiņa bulv. 19 (tiešraide)

Dievkalpojums

27.09.2014 plkst. 10.00

Rīgas Doma baznīca

Svinīgā senāta sēde un doktoru promocijas ceremonija

Video

27.09.2014 plkst. 13.00

Raiņa bulv. 19, LA (tiešraide)

Akadēmiskā balle

27.09.2014 plkst. 18.00

Raiņa bulv. 19

Starptautiska zinātniskā konference „Ecobalt-2014” (LU ĶF 50)

08.10.-10.10.2014

Raiņa bulv. 19, MA

LU ĢZZF absolventu salidojums

11.10.2014

Raiņa bulv. 19, LA

Vēstures un filozofijas fakultātes absolventu salidojums 24.10.2014. plkst. 18.00-2.00 Ķīpsalas izstāžu halle, Ķīpsalas iela 8, Rīga

Jubilejas pasākums "Ķīmijas fakultātei-50"

08.11.2014

Raiņa bulv. 19, LA

Grāmatu atvēršanas svētki "Mārtiņdiena Bibliotēkā: noslēdzošā rektoru biobibliogrāfiju triloģija"

Video

10.11.2014 plkst. 16.00

Kalpaka bulv. 4

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 5.Starptautiskā zinātniskā konference „Juridiskā izglītība un kultūra: pagātnes mācība un nākotnes izaicinājumi”, (LU JF 95)

10-11.11.2014

Raiņa bulv. 19

Mecenātu stipendiātu sumināšana

28., 29., 31.10.2014 plkst. 16.00

Raiņa bulv. 19, MA

Ekselences balva  2014

03.12.2014 plkst. 10.00-18.00

Raiņa bulv. 19, MA


LA - Lielā aula
MA - Mazā aula

Pētījumi

LU pārmaiņu laikos: Latvijas Universitātes vēsture 20. gs. astoņdesmitajos un deviņdesmitajos gados

Izdevums

PDF