Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Raidījumu cikls „Es un skola". 4. raidījums
Pēdējās izmaiņas veiktas:
15.02.2013

Raidījumu cikls „Es un skola" ir daļa no Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei" (Vienošanās Nr.2010/0328/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/<wbr></wbr>­002), ko īsteno Latvijas Universitāte sadarbībā ar sešām Latvijas augstskolām, 15 pašvaldībām, 25 izglītības iestādēm, piecām nevalstiskajām organizācijām un IZM Valsts izglītības un satura centru.

Plašāka informācija par projekta aktualitātēm: www.atbalsts.lu.lv.