Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Septītais starptautiskais kognitīvo zinātņu, loģikas un komunikācijas simpozijs "Morāle un kognitīvās zinātnes" (7th International Symposium of Cognition)
Pēdējās izmaiņas veiktas:
14.09.2011
Gadagrāmatas sagatavošanu daļēji tiks finansēta no ERAF projekta „Atbalsts Latvijas Universitātes starptautiskās sadarbības projektiem un citiem starptautiskās sadarbības pasākumiem zinātnē un tehnoloģijās” (Proj. Nr. 2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/013) līdzekļiem.

Norises datums (date): 06.05.2011.- 08.05.2011.

Vieta (Venue): Raiņa bulv. 19, Mazā aula

Papildus informācija (more information)