Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Komentēšanas noteikumi
Pēdējās izmaiņas veiktas:
02.02.2011
  1. LU portāla ziņu komentārus pārrauga LU portāla redakcija.
  2. Ziņās publicētie komentāri atspoguļo tikai to autoru viedokli.
  3. Publicējot komentāru, jāievēro pieklājība un autortiesības.
  4. Visi komentāri, kas satur rupjības, cieņu un godu aizskarošas ziņas, draudus, seksuāli orientētus izteikumus, aicinājumus uz vardarbību, rasu naidu un citu cilvēku diskrimināciju, tiek dzēsti.
  5. Ziņu komentāros nav atļauts publicēt uzņēmējdarbības reklāmu un darba piedāvājumus, tie tiks dzēsti.
  6. Ja ziņu komentāru lietotājs atkārtoti veic 4. un 5. punktā minētajiem kritērijiem atbilstošu komentāru publicēšanu, komentāru autora IP adrese tiek bloķēta. Lai IP adresi atbloķētu, ir jāvēršas pie LU portāla redakcijas.
  7. Komentāru autoru IP adreses tiek saglabātas. IP adrese netiek izpausta trešajām personām, izņemot gadījumus, kad likumā noteikts citādi.
  8. Ziņās tiek izmanti cookies.