Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Par portālu
Pēdējās izmaiņas veiktas:
12.03.2015

www.lu.lv ir interneta portāls, kura īpašnieks ir Latvijas Universitāte. Portāls satur oriģinālmateriālus un legāli izmanto citus resursus.

www.lu.lv ievietotie materiāli ir aizsargāti saskaņā ar LR Likumu par autortiesībām.

Jebkura www.lu.lv materiālu izplatīšana pieļaujama tikai, saskaņojot ar portāla redakciju, kā arī pievienojot atbilstošas atsauces vai logo, jo ievietotās informācijas kopēšana vai izplatīšana bez atbilstošām atsaucēm ir stingri aizliegta.

Ja vēlaties izmantot www.lu.lv publicētos materiālus, lūdzu, informējiet redakciju pa e-pastu vai tālruni.

Iesūtot informāciju www.lu.lv jūs nododat autortiesības portāla pārziņā. Redakcija patur tiesības iesūtīto informāciju izmantot un publicēt.

Informācijai, ko izplata Internetā, ir jāpievieno atsauce, kas vizuāli būs lasāma kā www.lu.lv.

Informācijas ievietošanu portālā regulē "Noteikumi par informācijas ievietošanu LU portālā un pamatstruktūrvienību mājaslapu izstrādi".

Uzmanību!
Portāla pārlūkošanai iesakām izmantot interneta pārlūka programmas Mozilla Firefox 3.x (un jaunāku), Internet Explorer 8 (un jaunāku), Safari, Opera, Chrome.