Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
LU procesu vadība
Pēdējās izmaiņas veiktas:
18.03.2014

Veidojot kvalitātes pārvaldības sistēmu, ir svarīgi rast vienotu sapratni par procesu norisi organizācijā, līdz ar to LU ir jāizveido optimāla procesu vadības sistēma. Virzoties uz šī mērķa sasniegšanu, ir izvēlēta pasaulē atzīta procesu vadības programmatūra LU procesu izstrādei un pārlūkošanai un pakāpeniski LU procesu izstrāde un vadība tiek īstenota elektroniski izveidotajā LU procesu vadības modelī LU QuPeRs.

LU Procesi tiek strukturēti vairākos līmeņos, pakāpeniski detalizējot procesu līmeni apakšprocesos. Pēc funkcionalitātes LU procesus iedala:

1) vadības procesos – procesi, kas saistīti ar LU vispārīgām vadības funkcijām,

2) pamatprocesos – LU pamatdarbības procesi,

3) atbalsta procesos – procesi, kas nodrošina nepieciešamos resursus pamatprocesu norisei.

Procesu identificēšanas, strukturēšanas, izstrādes, to efektivitātes mērīšanas, analīzes un pilnveides aktivitātes ir noteiktas Latvijas Universitātes procesu vadības kārtībā , kā arī ir shematiski attēlotas LU QuPeRs.

Ieskats darbā ar LU QuPeRs: