Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
LU Kvalitātes pārvaldības sistēmas struktūra
Pēdējās izmaiņas veiktas:
17.03.2014

Ārējās kvalitātes prasības, kā arī LU noteiktie stratēģiskie mērķi veido LU kvalitātes pārvaldības sistēmas struktūru, kura sastāv no trim pamatlīmeņiem.

Pirmais līmenis ir LU Kvalitātes rokasgrāmata, kas ietver sevī LU struktūras aprakstu, pārskatu par LU kvalitātes pārvaldības sistēmas darbību, informāciju par kvalitātes pārvaldības sistēmas aptvērumu, LU kvalitātes politikas un izvēlētā kvalitātes pārvaldības modeļa pamatpincipus, kā arī procesu vadības sistēmas aprakstu.

Otro LU kvalitātes pārvaldības līmeni veido tās īstenošanai nepieciešamie procesi, kuri tiek aprakstīti LU iekšējos normatīvajos aktos un LU Procesu vadības modelī LU QuPeRs.

Trešais līmenis ir atbalsta dokumenti, piemēram, lēmumi, protokoli, instrukcijas, datu apkopojumi, kuri ir atrodami arī elektroniski dažādās datu bāzēs, t.sk. Latvijas Universitātes Informatīvajā Sistēmā (LUIS).

LU Kvalitātes pārvaldības sistēmas atbilstoša funkcionēšana nodrošina uz klientiem vērstu ilgtspējīgu rezultātu sasniegšanu. Lai gūtu pārliecību par sistēmas darbības atbilstību, LU tiek veikti iekšējie auditi.