Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Iekšējais audits kā kvalitātes pārvaldības sistēmas novērtēšanas rīks
Pēdējās izmaiņas veiktas:
07.08.2013

Saskaņā ar LU Izcilības modelī noteikto kvalitātes pārvaldības un novērtēšanas ciklu, lai nodrošinātu kvalitātes pārvaldības sistēmas pienācīgu funkcionēšanu, ir nepieciešamas veikt tās pastāvīgu novērtēšanu, kuras rezultātā tiek veikta šīs sistēmas nepieciešamā pilnveide. Lai izpildītu iepriekš minēto prasību, LU pastāvīgi veic iekšējos auditus, kuru ietvaros tiek novērtēta ne tikai LU iekšējās kontroles sistēma, bet arī LU kvalitātes pārvaldības sistēmas atbilstība un efektivitāte.

Par iekšējo auditu rezultātiem tiek ziņots LU vadībai, lai pieņemtu atbilstošus lēmumus par nepieciešamo iekšējās kontroles sistēmas un kvalitātes pārvaldības sistēmas pilnveidošanu.