Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Kvalitātes pārvaldība Latvijas Universitātē
Pēdējās izmaiņas veiktas:
02.09.2013

Ņemot vērā, ka katram ir atšķirīga izpratne par kvalitātes būtību, laika gaitā ir radušās daudzas šī termina definīcijas, kuras aptver visdažādākās sfēras – sākot ar produkta un beidzot ar organizācijas pārvaldes kvalitāti. ES PHARE Augstākās izglītības daudzvalstu programmas Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas projekta ietvaros tika izstrādāta Kvalitātes rokasgrāmata, kura ir piemērojama augstākās izglītības iestādēs. Šīs rokasgrāmatas autori nosauca termina „kvalitāte” definīcijas, kuras visvairāk atbilst izglītības iestāžu darbībai un tās ir:

1) Kvalitāte kā izcilība – pieejas mērķis ir būt vislabākajai izglītības iestādei.

2) Kvalitāte kā atbilstība mērķim – kvalitāte konkrētam nolūkam.

3) Kvalitāte kā pārveide – mainoties studējošo mērķiem un viedokļiem, augstskola spēj mainīties līdzi un apmierināt viņu vajadzības, t.i. pielāgoties.

4) Kvalitāte kā slieksnis – izglītības iestāde definē noteiktās normas un kritērijus, kurus sasniedzot vai pārsniedzot tās struktūrvienības pierāda (apliecina) kvalitāti.

5) Kvalitāte kā minimālie standarti – vispārīgi izglītības iestādes beidzējiem definētās vēlamās zināšanas un prasmes.

6) Kvalitāte kā pilnveide – izglītības iestādei ir nepārtraukti jāpilnveidojas visos tās darbības aspektos.

Lai augstākās izglītības iestādē nodrošinātu kvalitāti visos organizācijas līmeņos, ir jāizveido atbilstoša kvalitātes pārvaldības sistēma. Kvalitātes pārvaldību augstākajā izglītībā kā prioritāti izvirza gan Eiropas dokumenti un prakse (Bergenas komunikē, 2005 – Eiropas augstākās izglītības telpas standarti un vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanā ), gan Latvijas nacionālie dokumenti, kuros ir uzsvērta nepieciešamība augstskolās ieviest iekšējo kvalitātes pārvaldības sistēmu. Apzinoties kvalitātes nozīmīgumu, LU strādā pie kvalitātes pārvaldības sistēmas izstrādes un ieviešanas.

Kvalitātes pārvaldības sistēmas izstrādi un ieviešanu LU organizē un pārrauga Kvalitātes vadības un audita departaments.