Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Rekvizīti studiju, eksāmenu un sporta nodarbību maksas pārskaitīšanai
Pēdējās izmaiņas veiktas:
03.10.2017

Ir iespējams veikt jebkurā bankā.

Bankas nosaukums: Luminor Bank AS
Kods: NDEALV2X
KONTS: LV51NDEA0000082414423

Piezīme: Pārskaitījumā jānorāda STUDĒJOŠĀ VĀRDS, UZVĀRDS, PERSONAS KODS, STUDIJU PROGRAMMAS NOSAUKUMS,STUDIJU SEMESTRIS (par kuru veikts maksājums)

Informācijai:
Studējošam saskaņā ar 31.07.2001 MK noteikumiem Nr.336 "Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem" ir iespēja saņemt atpakaļ daļu no izdevumiem par studiju maksu. Lūdzam saglabāt saņemtos samaksu apliecinošos dokumentus - kases čeku, kvīti, bankas maksājuma uzdevumu u.c. dokumentus.