Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Rekvizīti
Pēdējās izmaiņas veiktas:
05.07.2018

Latvijas Universitātes
juridiskā adrese un rekvizīti

Latvijas Universitāte

Reģ. Nr. IZM Izglītības iestāžu reģistrā 3341000218
PVN reģ. Nr.: LV 90000076669
Pasta indekss: LV-1586
Adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga
E-pasts: LU@lu.lv
Tālrunis: 67034444
Fakss: 67225039

Konti:

EUR maksājumiem:

IBAN LV51NDEA0000082414423
Luminor Bank AS
NDEALV2XXXX

Citu valūtu maksājumiem:

IBAN LV33TREL9150101000000
Valsts kase
TRELLV22XXX