Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Ojārs Skudra
Ojārs Skudra
 • Asociētais profesors

  Sociālo zinātņu fakultāte

  Komunikācijas studiju nodaļa

  Adrese:

  Lomonosova iela 1

  Telpa:

  410. telpa

  E-pasts:

Konsultācijas

Katru nedēļu otrdienās no 15:30 līdz 18:00, LU SZF 417.telpa. Iepriekš jāpiesakās, izmantojot e-pastu.

Dr. hist., asoc. prof. OJĀRS SKUDRA
Dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)

Izglītība:

1985–1988: VSVP CK Sabiedrisko zinātņu akadēmijas aspirantūra, Berlīne
1966–1971: Latvijas Valsts universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte

Akadēmiskie nosaukumi un grādi:

2007: Latvijas Universitātes asociētais profesors
1996: Latvijas Universitātes docents
1992: zinātniskā grāda nostrifikācija LR, piešķirot Dr. hist. zinātnisko grādu
1988: zinātniskā grāda nostrifikācija PSRS, piešķirot vēstures zinātņu kandidāta zinātnisko grādu
1988: politikas zinātņu doktors (Dr. rer. pol.), VSVP CK Sabiedrisko zinātņu akadēmija

Nodarbošanās:

2007: LU Sociālo zinātņu fakultātes Komunikācijas studiju nodaļas asociētais profesors
1996–2007: LU Sociālo zinātņu fakultātes Komunikācijas studiju nodaļas docents
1994–1995: LR 5. Saeimas Tautsaimnieku politiskās apvienības (TPA) frakcijas konsultants (amatu savienošana)
1993–1994: LU Filoloģijas fakultātes dekāna vietnieks
1990–1995: LU Filoloģijas fakultātes Komunikācijas un žurnālistikas katedras lektors
1989–1990: LKP CK sektora vadītājs
1988–1989: LKP CK inspektors, konsultants
1978–1985: LKP CK instruktors
1977–1978: LPSR Valsts radio un televīzijas komitejas radio galvenās informācijas redakcijas nodaļas vadītājs
1975–1977: LĻKJS CK daļas vadītāja vietnieks
1974–1975: LKP proletāriešu rajona komitejas instruktors
1972–1974: Republikāniskā padomju tirdzniecības tehnikuma pasniedzējs
1971–1972: LVU Vēstures un filozofijas fakultātes Vispārējās vēstures katedras vecākais laborants

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas (2002–2008):

Raksti

Šaubas demokrātijā vai šaubīgā demokrātija: diagnosticējoši rāmējumi Latvijas politisko partiju un politiķu tekstos. Grām.: Lasmane, S. (red.). Politiskā komunikācija, ētika un kultūra. Latvijas Republikas 9. Saeimas vēlēšanas. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2007. 13.–43. lpp.
Kārļa Ulmaņa autoritārais režīms – alternatīva demokrātijai un nespēja kļūt totalitāram. Rīgas un Liepājas baltvācu preses viedokļu analīze (1934, 1937, 1939). Grām.: Zelče, V. (red.). Agora. 6. sēj.: Reiz dzīvoja Kārlis Ulmanis ... Rīga: Zinātne. 194.–216. lpp.
Latvijas politisko partiju un organizāciju 9. Saeimas vēlēšanu programmas: īstenības konstrukcijas un nākotnes orientācijas. Grām.: Brikše, I., Zelče, V. Latvijas Republikas 9. Saeimas vēlēšanu kampaņa: priekšvēlēšanu publiskā telpa. Rīga: Zinātne, 2007. 293.–320. lpp.
Politiskās vēstures konstrukcijas Latvijas paralēlajās informatīvi lingvistiskajās telpās. Latvijas Arhīvi. 2006. 4: 138–160.
Latviešu preses sociālpolitiskie raksturojumi Rīgas baltvācu preses 1905. gada publikācijās. Grām.: Zelče, Vita (proj. vad.) Agora. 4. sēj.: Laikplaisa. Piektais gads. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 84.–102. lpp.
Latvijas mūsdienu vēstures “tēli” un “gleznas” žurnāla “Nedēļa” 2004. gada publikācijās. Grām.: Brikše, Inta (galvenā red.) Komunikācija: Kultūras un vēstures diskurss. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2005. 32.–49. lpp. (Latvijas Universitātes Raksti. 683. sēj.)
„Rietumu modelis” bez vīzijas. (Replika Dr. phil. A. Dimantam). Grām.: Ozoliņa, Žaneta (galv. red.) Uzrunājot nākotni – valstis, sabiedrības un pasauli. Starptautiskās konferences ziņojumi. Rīga, 2004. gada 11.–14. novembris. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2005. 337.–346. lpp.
Boļševiskās „Cīņas” publikācijas par Latvijas valstiskuma un sabiedrības un sabiedrības staļinizācijas procesu un pretošanos tam (1944–1949). Grām.: Zelče, Vita (proj. vad.) Agora. 3. sēj.: Pēckara Latvijas cilvēklaiktelpa ≠ staļinisms. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2005. 55.–78. lpp.
Das Mediensystem Lettlands. In: Matzen, Ch. u.a (Hrsg.) Hans–Bredow–Institut. Internationales Handbuch Medien. Baden–Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2004. Aufl. 27. S. 390–403.
Development of the media in Latvia in the 1990s. In: Vihalemm, Peeter (ed.) Baltic Media in Transition. Tartu: Tartu University Press, 2002. P. 65–102. (kopā ar I. Brikši, R. Tjarvi)
Sistēmtransformācija Latvijā un tās periodizācija. Latvijas Vēsture. 2002. 1: 37–43.
Das Mediensystem Lettlands. In: Matzen, Ch. u.a. (Hrsg). Hans–Bredow–Institut. Internationales Handbuch Medien. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2002. Aufl. 26. S. 382–393.
Sociālistiskās sistēmas noriets komunistiskās „Cīņas” slejās – valodas, valsts un varas aspekts. Grām.: Škapars, J. (galv. red.) Baltijas brīvības ceļš. Baltijas valstu nevardarbīgas cīņas pieredze pasaules kontekstā. Rīga: Zelta grauds, 2005. 162.–173. lpp.
Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikationsforschung: Ein Bericht zu Forschung, Lehre und Praxis der Public Relations in Lettland. In: Averbeck, S., Wehmeier, S. (Hrsg.) Kommunikationswissenschaft und Public Relations in Osteuropa. Arbeitsberichte. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 2002. S. 107–115.

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos (2002–2008): 15
Konferenču tēzes (2002–2008): 10

Zinātniski pētnieciskā darbība:

Pētnieks, raksta autors LZP projektā „Latvijas masu mediju vēsture: 1944/45–1964” (2008–   )
Pētnieks, raksta autors LZP projektā „Padomju pieredzes refleksija Latvijas masu medijos un publiskajā sfērā: 2000–2006” (2007–...)
Pētnieks, raksta autors LU pētniecības projektā „Ētika, komunikācija un politiskā kultūra LR 9. Saeimas vēlēšanu kampaņā” (2006. gada jūnijs–decembris)

Akadēmiskie kursi:

Starptautiskā un globālā komunikācija; 4 kp, MA
Starptautiskā un globālā komunikācija; 2 kp, BA
Sabiedriskās attiecības un reklāma kā komunikācija; 2 kp, BA
Eiropas Savienības (ES) informācijas un komunikācijas politikas problēmas; 2 kp, BA
Globālās un starptautiskās komunikācijas teorijas; 2 kp, MA
Ietekmējošās komunikācijas teorijas; 2 kp, MA
Sabiedrisko attiecību teorijas; 4 kp, MA
Politiskā komunikācija; 4 kp, MA
Politiskā komunikācija: praktikums; 4 kp, MA
Latvijas politiskā komunikācija; 4 kp, MA
Mediji un politika; 2 kp, MA
Sistēmtransformācija Latvijā: elites un masu komunikācijas aspekti; 2 kp, MA

Papildus ziņas par profesionālo darbību:  

Baltic Media Researchers Association biedrs
European Communication Research and Education Association (ECREA) biedrs
LU SZF domes loceklis
European political science network (epsNET), individuālais biedrs
Latvijas asociācija sabiedrisko attiecību profesionāļiem (LASAP) biedrs
 
2008. gada 15. februārī