Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Dace Balode
Dace Balode
 • Fakultātes dekāns

  Teoloģijas fakultāte

  Adrese:

  Raiņa bulvāris 19

  Telpa:

  163. telpa

  Tālrunis:

  67034441

  E-pasts:

 • Citi amati

  Profesors

  Teoloģijas fakultāte

Konsultācijas

Katru nedēļu trešdienās no 16:00 līdz 17:00, Raiņa bulv. 19, 163. kab.

Prombūtne

30.05.2018 - 09.06.2018

Dr. phil (theol)., asociētā profesore bibliskajā teoloģijā, LZP eksperte teoloģijas un reliģiju zinātnes jomā. LU Teoloģijas fakultātes teoloģijas un reliģiju zinātnes bakalaura programmas direktore. Teoloģijas un reliģiju zinātnes promocijas padomes priekšsēdētāja.

Docētie un izstrādātie studiju kursi
Teoloģijas un reliģiju zinātnes bakalaura studiju programmā:
Seno baltu reliģija un tās modernā recepcija (2 krp., kopā ar vad. pētn. I. Jansoni)

Teoloģijas maģistra studiju programmā:
JD hermeneitika (4 krp.)
Dievkalpojums Korintā (2 krp)

Teoloģijas un reliģiju zinātnes doktora studiju programmā:
Seminārs Vecās Derības teoloģijā (4 krp)
Seminārs Jaunās Derības teoloģijā (4 krp)
Bībeles teoloģijas aktuālie jautājumi (2 krp)

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas

Monogrāfijas

D. Balode. Gottesdienst in Korinth. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2011, 184 lpp. (revidētais izdevums)

Raksti

D. Balode, R. Kokins, E. Pohomova, G. Rēboks, tulk. „Toma evaņģēlijs”. Latvijas Bībeles biedrība (LBB), Rīga, 2014.
D. Balode. „Pazudis vai atrasts tulkojumā: Jaunā Derība latviski „// Tulkojums – kultūrvēsturisks notikums III: Bībeles tulkojumi: teorija, vēsture, mūsdienu prakse: starptautiska konference [raksti]. (Raksti/ Valsts valodas komisija; 6. sēj.). Rīga: Zinātne, 2014, 9-22.
D. Balode. „Pētera evaņģēlijs un Kungs: vai Kristus tikai šķietami bija cilvēks?” // Ceļš. Nr. 63 (2013), 5-20.
D. Balode. „Zwischen Neuaufbau und Restauration. Kirche und Theologie in Lettland seit 1991” // Vekündigung und Forschung, Heft 1 Theologien in Mittelosteuropa 1990-2010, (2011), 56-62
D. Balode. „Laikraksta Svētdienas Rīts liecības par autoritāro ideoloģiju pēc 1934. gada valsts apvērsuma” //Ceļš. Nr. 60 (2010), 21-44.
D. Balode. „Die Theologische Fakultät der Universität Lettlands im kirchlichen Kontext” // Ökumene des Nordens. Theologien im Ostseeraum: Ostsee-Konferenz, Ökumene des Nordens, Greifswald, Deutschland; 15.-17.05.2008. (Hrsg.) Assel, H., Böttrich, C.,Theissen, H.. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 2010, (Greifswalder theologische Forschungen; 19), 91-100.
D. Balode. „Einuhi Debesu valstības dēļ” // Ceļš Nr. 59 (2008), 5-18
D. Balode. „Pāvila antropoloģijas tēzes Vēstules romiešiem 7. nodaļā” //Ceļš Nr. 58, (2008) 99-114.
D. Balode. „Eine neue Identiät für Frauen in der Kirche Lettlands. Über die Suche nach biblischen Antworten zur Entwicklung der Frauenfrage in Osteuropa” //Theologische Frauenforschung in Mittel-Ost-Europa, izd. E. Adamiak etc., IV (2003), 71-84.

Zinātniskās darbības jomas
Jaunās Derības teoloģija, Bībeles hermeneitika, Pāvila teoloģija

Citas intereses:
Kino, mūzika