Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Gita Bērziņa
 • Fakultātes nodaļas vadītāja p.i.

  Humanitāro zinātņu fakultāte

  Klasiskās filoloģijas un antropoloģijas studiju nodaļa

  Adrese:

  Visvalža iela 4A

  Telpa:

  308. telpa

  Tālrunis:

  67034911

  E-pasts:

 • Citi amati

  Asociētais profesors

  Humanitāro zinātņu fakultāte

  Klasiskās filoloģijas nodaļa

  Pētnieks (Dr.)

  Humanitāro zinātņu fakultāte

Dr. philol., lekt. Gita Bērziņa
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
 
Dzimšanas gads:  1974.
 
Izglītība:

1998. – 2002. LU doktorante
1996. – 1998. LU Filoloģijas fakultātes Klasiskās filoloģijas maģistra programmas studente
1992. – 1996. LU Filoloģijas fakultātes Klasiskās filoloģijas bakalaura programmas studente
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:

2011. Dr. philol.
1998. M. philol.
1996. B. philol.
 
Nodarbošanās:

1999. – lektore LU Filoloģijas/ tagad Humanitāro zinātņu fakultātes Klasiskās filoloģijas katedrā
1996. – 1999. asistente LU Filoloģijas fakultātes Klasiskās filoloģijas katedrā
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas:
 

1.  V. Paparinska, G. Bērziņa. Current Challenges for the Latin Language Instruction in Latvia.// www.cambridge.org/Latinconference05.

2. V. Paparinska, G. Bērziņa. Classics Teaching in Latvia.// Classics Teaching in Europe. London: Duckworth, 2006, pp.81–89.

3. G. Bērziņa. Monologs dialogā: sengrieķu filozofiskās prozas liecības.// Vārds un tā pētīšanas aspekti, 12 (1) . Liepāja: LiePA, 2008, 27.–39. lpp.

4. G. Bērziņa. Spoudaiogeloion in Lucian’s dialogue Symposium or the Lapiths.// Antiquitas viva, III. Studia classica. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2009, 73.–83 lpp.

5. V. Paparinska, G. Bērziņa. Klasiskās filoloģijas vieta un loma Latvijas Universitātē. // Filoloģijas un mākslas zinātnes Latvijas Universitātē 1919 – 2009. Procesi un personības. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2009, 31.–38. lpp.

6.  G. Bērziņa. Teksta strukturējums sengrieķu satīriskajā dialogā.// Vārds un tā pētīšanas aspekti, 14 (1). Liepāja: LiePA, 2010, 41. –49. lpp.

7. G. Bērziņa. Dialoga žanra teksti sengrieķu prozā: lingvostilistiskais aspekts. Promocijas darba kopsavilkums.Rīga, 2011, 73 lpp.