Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Lauma Terēze Lapa
 • Pētnieks

  Humanitāro zinātņu fakultāte

  Adrese:

  Visvalža iela 4A

  Telpa:

  336. telpa

  Tālrunis:

  67034920

  E-pasts:

 • Citi amati

  Lektors

  Humanitāro zinātņu fakultāte

  Anglistikas nodaļa

  Valodniecības katedra

Konsultācijas

Katru nedēļu pirmdienās no 14:00 līdz , Visvalža 4a, 336. telpa. Vēlams iepriekš pieteikties pa epastu/ If possible, sign up in email

Prombūtne

21.09.2017 -

I VISPĀRĪGĀS ZIŅAS      
 
Dzimšanas vieta
Rīga, Latvija
 
 
Pārvalda svešvalodas
Latviešu (dzimtā); krievu; angļu; senangļu (brīvi); velsiešu; vācu; (sarunvalodas līm.); latīņu; senslāvu (lasa)
Izglītība
2003-2006 studijas LU doktorantūrā
 
1995 Filoloģijas maģistrs
 
1993 bakalaura grāds filoloģijā
 
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi
Filoloģijas maģistra grāds
 
 
Nodarbošanās
1995 -2010 LU, Moderno valodu (no 2010. Humanitāro Zinātņu) fak., Anglistikas nodaļa, lektore
 
1990 - 2010 tulkotāja, tulks dažādās konferencēs (reliģija, politoloģija, literatūrzinātne)
 
1993 -1995 LU, Svešvalodu fak., Angļu filoloģijas katedra, asistente
 
1991 -1993 LV Centrālais Valsts Vēstures arhīvs, vecākais zinātniskais līdzstrādnieks
 
1990 -1991 LV Centrālais Valsts Vēstures arhīvs, jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks
                       
II ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN PUBLIKĀCIJAS par pēdējiem 6 gadiem        
 
·         Starptautisko pētījumu projektu dalībnieks         
2005-2010 dalībnieks starptautiskajā projektā  Community Action Based Learning for Empowerment; Diaconia University of Applied Sciences, Järvenpää, Somija    
·         akadēmiskās publikācijas
Ko dažas tekstu asimetrijas liecina par kultūras procesiem krājumā Platforma 3 : Latvijas Universitātes filoloģijas, mākslas (teātra un mūzikas) zinātnes un bibliotēkzinātnes doktorantu rakstu krājums . red.: Janīna Kursīte-Pakule et al. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2007          
Secondary orality and the Bible interpretation krājumā Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas  zinātnisko rakstu krājumā. Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte. Latviešu literatūras un kultūras katedra ; redkol.: A. Stašulāne et al.Daugavpils : Saule, 2005.         
·         citas publikācijas  
Alfa kurss : dalībnieka rokasgrāmata / red. Lauma Lapa. - [Rīga] : Latvijas Evaņģēliskā alianse : Latvijas Alfa padome, 2005
                       
·         Piedalīšanās ar referātu konferencēs.       
2010 LU 68. konference        
2009 LU 67. konference        
2008 LU 66. konference        
2007 LU 65. konference        
2006 LU 64. konference        
2005 LU 63. konference        
2004 Daugavpils, konference “globalizācija un kultūra”       
2004 Ninth Nordic Conference for English Studies 
                       
Docētie studiju kursi (kursa nosaukums, apjoms kredītpunktos)  
Vēst3153  Britu ķeltu kultūras studijas (2)          
Vēst2014  Ievads īru studijās (2) 
LitZ2052 Ķeltu literatūras studijas (2)    
Valo5221  Hermeneitikas vēsture: teorijas un pielietojums (2)    
Valo5163  Dialoģiskā hermeneitika: dzeja (2)     
Valo3032  Angļu valodas vēsture (2)      
Valo1392  Angļu valodas mutvārdu un rakstveida saziņa II (4) 
Valo2277  Angļu valodas mutvārdu un rakstveida saziņa III (4)           
Valo2278  Angļu valodas mutvārdu un rakstveida saziņa IV (4)           
Valo3170  Angļu valodas mutvārdu un rakstveida saziņa V (4) 
Valo1489  Integrētā tekstu analīze I (2)  
Valo2411  Integrētā tekstu analīze II (2) 
Valo2412  Integrētā tekstu analīze III (4)           
Valo2273  Integrētā tekstu analīze IV (4)           
Valo3167 Integrētā tekstu analīze V (2)  
Valo3163 Hermenētika V (2)      
Valo3584 Hermenētika VI (2)     
Valo4585 Hermenētika VII  (2)  
Valo4008 Hermenētika IX (1)     
                 
Izstrādātie studiju kursi    
Valo3032  Angļu valodas vēsture (2)      
Valo5221  Hermeneitikas vēsture: teorijas un pielietojums (4)    
Valo5163  Dialoģiskā hermeneitika: dzeja  (4)    
                 
Sagatavotie mācību līdzekļi (arī elektroniskā formā)       
e-kurss Valo3032  Angļu valodas vēsture           
e-kurss Valo5163  Dialoģiskā hermeneitika: dzeja