Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Jānis Priede
Jānis Priede
 • Fakultātes nodaļas vadītājs

  Humanitāro zinātņu fakultāte

  Āzijas studiju nodaļa

  Adrese:

  Visvalža iela 4A

  Telpa:

  427. telpa

  Tālrunis:

  67034927

  E-pasts:

 • Citi amati

  Profesors

  Humanitāro zinātņu fakultāte

  Āzijas studiju nodaļa

 
 
Izglītība

1995-1998                   Pontifikālās Gregora universitātes Teoloģijas fakultāte (Romā)
1991-1995                   Pontifikālā Bībeles institūta Bībeles fakultāte (Romā)
1980-1986                   Rīgas Medicīnas institūta Ārstniecības fakultāte
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi
 
2013                           vadošais pētnieks literatūrzinātnes nozarē (Latvijas Universitāte)
2010                           asociētais profesors literatūrzinātnes nozarē (Latvijas Universitāte)
1998                           teoloģijas doktora grāds  (Pontifikālā Gregora universitāte)
1995                           licenciāta grāds Svētajos Rakstos (Pontifikālais Bībeles institūts)
1986                           ārsta kvalifikācija (Rīgas Medicīnas institūts)
 
Nodarbošanās

kopš 2015                   Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Āzijas nodaļas vadītajs
2014                            Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Āzijas nodaļas vadītaja pienākumu izpildītājs
kopš 2013                   Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes vadošais pētnieks
kopš 2010                   Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes asociētais profesors
2009-2010                   Latvijas Universitātes Moderno valodu fakultātes docētājs
2006-2009                   Latvijas Universitātes Moderno valodu fakultātes Āzijas zinātniskā institūta vadošais pētnieks
2005-2007                   Laterāna Pontifikālās universitātes filiāles Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta asociētais profesors
2004-2005                   Laterāna Pontifikālās universitātes filiāles Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta docents.
1998-2004                   Pontifikālā Bībeles institūta Bībeles fakultātes asistents (Romā)
2000-2002                   Pontifikālā Bībeles institūta zinātniskā izdevuma Biblica redakcijas sekretārs (Romā)
1986-1988                   Višķu iecirkņa slimnīcas ārsts
1982                            Rīgas Medicīnas muzeja jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks
1979-1980                   Rīgas Medicīnas institūta laborants

Starptautisko pētījumu projektu dalībnieks vai vadītājs


European Union Sixth Framework Programme. Priority 7. Citizens and Governance in a Knowledge-Based Society. Project: „Society and Lifestyles: Towards Enhancing Social Harmonisation through Knowledge of Subcultural Communities” (2006-2008).

European Commission European Research Area. Seventh Framework Programme. Funded under Socio-economic Sciences and Humanities. Project “Memory, Youth, Political Legacy and Civic Engagement” (Grant Number: FP7-266831) (2011-2015).
 
Latvijas vai starptautisko projektu un programmu ekspertu padomju, komisiju loceklis

2010-2012 Igaunijas Izglītības un pētniecības ministrijas Igaunijas Pētniecības padomes (Estonian Research Council) humanitāro zinātņu nozares ekspertu komisijas loceklis.
2012-2015 Latvijas Zinātnes padomes eksperts  (LZP lēmums Nr. 33-2-1).
 

Nozīmīgākās zinātniskas publikācijas

Я. ПРИЕДЕ, К.Э. АРОНС, О памятниках древнеиндийской медицинской литературы. // Из истории медицины. Том 14. Рига: RMI 1984. 94.-100.lpp.
J. PRIEDE, A. STAŠULĀNE, Lielo sākuma burtu lietošana teoloģiskajos terminos. //  Ejiet un māciet 8 (1994) 76.-80. lpp.
Smirnas bīskapa svētā Polikarpa mocekļa nāve. No sengrieķu valodas tulkojis J. Priede. // Ejiet un māciet 7 (1994) 81-88. lpp.
J. PRIEDE, The Manifestation and Importance of Time Structure in 1–2 Samuel. (Diss.) Roma: PUG 1998.
Svētceļnieka piezīmes. Ignācija Lojolas autobiogrāfija. Tulkojis un komentējis J. Priede. Rīga: KDI 2002.
[J. PRIEDE] Sālamana gudrības grāmata // Deiterokanoniskās grāmatas. Rīga: Latvijas Bībeles Biedrība 2005. 292-342 lpp.
[J. PRIEDE] Sīraha, Jēzus dēla, gudrības grāmata // Deiterokanoniskās grāmatas. Rīga: Latvijas Bībeles Biedrība 2005. 343-477 lpp.
J. PRIEDE, The Stoning in Bible: King David’s Case // Acta Humanitarica Universitatis Saulensis. Mokslo darbai. T. 6 (2008) Akmuo kultūroje. Stone in Culture. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla 2008. 123-128.
J. PRIEDE, Adonai; Adriāns, Kenterberijas; Altāra ragi; Ancāns Izidors; Apokrifi, Vecās Derības; Apokrifi, Jaunās Derības; Apšinīks Pīters; Apustuļu darbi; Aramiešu valoda; Atkārtotā likuma grāmata; Baruha grāmata; Bečs Henriks; Bečs Pāvils; Behemots; Belcebūls; Beldavs Kārlis; Belials; Benedikts XVI; Bībeles tulkojumi latviešu valodā; Blese Ernests; Bosko Džovanni; Brastiņš Ernests; Broks Aloizijs; Broks Jānis; Cefanjas grāmata; Cezareja, Filipa; Cirsis Pēteris. // L. G. TAIVANS(atbild. red.), Pasaules reliģiju enciklopēdiskā vārdnīca. Kristietība. 1 sēj. Rīga: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2008. (s. v.).
J. PRIEDE – I. DREIMANE, Baznīcas vajāšanas okupētajā Latvijā // L. G. TAIVANS(atbild. red.), Pasaules reliģiju enciklopēdiskā vārdnīca. I. Kristietība. 1 sēj. Rīga: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds 2008. 110-116. lpp.
J. PRIEDE, Gudrības mīlestība kā ceļš uz neiznīcību Pseudosalomona Gudrības grāmatā // Latvijas Universitātes Raksti. Orientalistica. Acta Universitatis Latviensis. Orientālistika. Oriental Studies 722. Rīga: Latvijas Universitāte 2008. 153.-165. lpp. Pieejams: http://www.lu.lv/apgads/izdevumi/lu-raksti-pdf/722-sejums/
J. PRIEDE, Karmela rēgula kultūrvēsturiskā kontekstā // Humanitāro zinātņu vēstnesis 14. Daugavpils: Daugavpils Universitāte 2008. 78.-86. lpp.
J. PRIEDE, Rēriha grupas Latvijā: vērtību meklējumi un nacionālā identitāte // Visuomenė ir gyvenimo stiliai: savi ir svetimi. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas 2008. 60.-75. lpp.
J. PRIEDE – A. STAŠULĀNE, Dynamics of Intra-Group Relations: Symbols Used by the Theosophical Groups in the Eastern Europe // Culture, Subculture, Counterculture. International conference Galati 02-03 November 2007. Galati: Europlus 2008. 201.-209. lpp.
A. STAŠULĀNE – J. PRIEDE, Reconfiguration of Values and Beliefs: A Study of the Contemporary Theosophy in Latvia // G. McKAY – C. WILLIAMS – M. GODDARD et al. (eds.). Subcultures and New Religious Movements in Russia and East-Central Europe. Cultural Identity Studies. Vol. 15. Bern–Berlin–Bruxelles–Frankfurt am Main–New York–Oxford–Wien: Peter Lang European Academic Publishers 2009. pp. 365.–392. lpp.
J. PRIEDE, Danjelū Žans; Dāniēla grāmata; Dānija: kristietības vēsture; Debeskāpšanas diena; Debess karaliene, līksmojies; Decijs Gajs Mesijs Kvints; De fide; Deksnis Ignats; Demītoloģizēšana; Deuterokanoniskās grāmatas; Deuteronomiskā vēsture; Dēmētrijs, Aleksandrijas, sv.; Diakonise; Dialektiskā teoloģija; Dibēliuss Martīns; Didims Aklais; Dievveltīta dzīve; Divino afflante spiritu; Dokētisms; Dupats Pēteris; Dvēsele; Dziesmu dziesma; Dzīvības dāvana; Dzīvības evaņģēlijs; Džovanni da Kapestrāno, sv.; Ebreji; Ebreju valoda; Ebreju evaņģēlijs; Efesa; Efods; Egerijas svētceļojums; Eglītis Andrejs; Eks Johans; Eksarhs; Ekseģēze; Ekskomunikācija; Ekstāze; Elefantīnas papirusi; Elgers Georgs; Elizabete, sv., Elizabete, sv. Ungārijas; Elīša; Elle; Elohists; Emmausa; Epafrodīts; Epifanija; Epikūrisms; Episcopi vagantes; Episkopāts; Esēni; Eshatoloģija; Esi sveicināta, Marija; Esteres grāmata; Eutanāzija; Eutīmijs Lielais, sv.; Esdras grāmatas; Ezra; Ezras un Nehemijas grāmata; Ex cathedra; Ēdenes dārzs; Ēlija; Faijūmas evaņģēlija fragments; Fakunds; Fatima; Favrs, Pjērs, svētīgais; Felicita un Perpetuja, sv.; Feldmanis Roberts; Fideisms; Filadelfija; Filēmons; Filēmons; Fīrekers Kristofors; Flagelanti; Francisks, Sālas, sv.; Fratičelli; Freijs Alberts; Frīdrihs III Gudrais; Frīra logions; Fundamentālisms; Gabrāns Jānis; Gaidelis Staņislavs; Garīgie vingrinājumi; Garklāvs Jānis; Gelazijs I, sv.; Gijona Žanna Marī; Ginters, Antons; Gliks Ernsts; Goldikovskis Aleksandrs; Graduālpsalmi; Grēgorijs Apgaismotājs, sv.; Grēgorijs Brīnumdaris, sv.; Grēgorijs Lielais, sv. ; Grēgorijs, sv. Nīsas; Grēks; Grišāns Jāzeps; Grīnbergs Teodors; Grosbahs Arnolds; Grosbergs Ādofs; Grote Gērts; Gumpenbergs Tomass Kārlis; Ģenecarete; Ģertrūde, sv. Helftas; Ģertrūde, Hakebornas // L. G. TAIVANS (atbild. red.), Pasaules reliģiju enciklopēdiskā vārdnīca. Kristietība. 2. sēj. Rīga: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2009. (s. v.).
J. PRIEDE, Kultūras un nacionālās identitātes krustcelēs: Rēriha grupas Latvijā // Humanitāro zinātņu vēstnesis 16. Daugavpils: Daugavpils Universitāte 2009. 85.–95. lpp.
J. PRIEDE, Latvijos Rericho draugijų vertybės ir nacionalinis identitetas. Roerich’s Groups in Latvia: Relation Between the Search for Values and National Identity // Grupės ir aplinkos. Tarpdisciplinis mokslo darbų leidinys.Groups and environments. Interdisciplinary Research Studies. Vol. 1. E. RAMANAUSKAITE (ed.). Kaunas: Vytautas Magnus University 2009. 165.-176. lpp.
J. PRIEDE, Jēzus Kristus persona reliģiju dialoga perspektīvā. The Person of Jesus Christ in the Perspective of Interreligious Dialogue // Latvijas Universitātes Raksti. Orientālistika. Acta Universitatis Latviensis. Oriental Studies. Rīga: Latvijas Universitāte 2012. 63.-77. lpp. Pieejams: Pieejams: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/LUR-779_Orientalistika.pdf
 [J. PRIEDE] Sālamana gudrības grāmata // Bībele ar deiterokanoniskajām grāmatām. Rīga: Latvijas Bībeles Biedrība 2012. 1869.-1906. lpp
[J. PRIEDE] Sīraha, Jēzus dēla, gudrības grāmata // Bībele ar deiterokanoniskajām grāmatām. Rīga: Latvijas Bībeles Biedrība 2012. 1907.-2014. lpp.
J. PRIEDE, Obsequium Christi Alberta Avogadro Karmela rēgulā // Starp Austrumiem un Rietumiem: kultūru un reliģiju dialogs pirms totalitārā režīma, totalitārā režīma laikā un pēc totalitārā režīma. Between East and West: Cultural and Religious Dialogue before, during and after the Totalitarian Rule. Ed. Jānis Priede (Latvijas Universitātes Raksti. Acta Universitatis Latviensis. Vol. 793. Orientālistika. Oriental Studies). Rīga: Latvijas Universitāte 2013. 118-130. lpp.
J. PRIEDE, Daži (ne)tradicionāli Bībeles grāmatu nosaukumu atveidi latviešu valodā // V. Tēraudkalns, A. Veisbergs (red.), Tulkojums – kultūrvēsturisks notikums III. Bībeles tulkojumi: teorija, vēsture, mūsdienu prakse. Valsts Valodas komisijas raksti. 6. sēj. Rīga: Zinātne 2014. 86-103. lpp.
J. PRIEDE, Development of the Study of Religions in Latvia in the 20th Century // Studying Religions with the Iron Curtain Closed and Opened. The Academic Study of Religion in Eastern Europe. Tomáš Bubík & Henryk Hoffmann (eds.). Numen Book Series 149: Studies in the History of Religions. Leiden, Boston: Brill 2015. 199-238.
A. STAŠULĀNE, J. PRIEDE, Politiskais un pilsoniskais naratīvs: Latvijas musulmaņu jauniešu politiskās līdzdalības noteicošie faktori. // Reliģiski-filozofiski raksti XVIII. Rīga: FSI 2015. 62.-82. lpp.
J. PRIEDE, (No Tuvo) Austrumu perspektīvas. Literatūrzinātne. Reliģijpētniecība. Latvija. Rīga: Akadēmiskais apgāds 2016. (monogrāfija)


LU, Latvijas vai starptautisko zinātnisko un akadēmisko komisiju vai koleģiālo institūciju vadītājs vai loceklis


2006–2008 Eiropas Savienības 6. Ietvara programmas “Priority 7. Citizens And Governance In a Knowledge-Based Society. Project: Society and Lifestyles: Towards Enhancing Social Harmonisation through Knowledge of Subcultural Communities” valdes komitejas loceklis  (Board of Steering Committee).
2011–2015 Eiropas Savienības 7. Ietvara programmas (under Socio-economic Sciences and Humanities) projekta “Memory, Youth, Political Legacy and Civic Engagement” (Grant Number: FP7-266831) darba grupu WP8 (dissemination) un WP9 (policy) vadītājs.
2012-2015  LU Humanitāro zinātņu fakultātes Domes priekšsēdētājs
kopš 2012  LU Humanitāro zinātņu fakultātes Domes loceklis


Starptautisko vai Latvijas zinātnisko, akadēmisko vai mākslas nozaru apvienību, biedrību vadītājs vai līdzdalībnieks

Eiropas reliģiju pētniecības asociācijas loceklis (European Association for the Study of Religions) (kopš 2008)
Starptautiskās Reliģiju vēstures asociācijas (International Association for the History of Religions) loceklis (kopš 2010).
Latvijas Reliģiju pētniecības biedrības valdes priekšsēdētājs (kopš 2009).

 
Valsts apbalvojumi

1991. gada barikāžu dalībnieka Piemiņas zīme Nr. 29458. (2011. g. 14. janv.).