Vīzija

Latvijas Universitāte 2021. gadā ir viena no vadošajām zinātnes universitātēm Baltijas reģionā un ieņem atzītu vietu starp Eiropas universitātēm.

 

Misija

Latvijas Universitāte veicina Latvijas sabiedrības un valsts izaugsmi, garantē studentiem iespēju iegūt kvalitatīvu augstāko izglītību un profesionālās prasmes, kā arī attīstīties zinātniskās un mākslinieciskās jaunrades darbā.

 

Vērtības

Cilvēki, izcilība, akadēmiskā brīvība, akadēmiskā kultūra, atbildība par savu darbību sabiedrības un valsts priekšā, atvērtība un cieņa pret dažādību.