Latvijas Universitātes Atomfizikas un spektroskopijas institūts, Kvantu Optikas laboratorija konkursa kārtībā aicina darbā – VADOŠO VIESPĒTNIEKU/-CI  (pilnā slodzē) (1 amata vieta uz noteiktu laiku)

Galvenie pienākumi:

 • Īstenot ERAF projektu Nr. 1.1.1.5/19/A/003 “Kvantu optikas un fotonikas attīstīšana Latvijas Universitātē” ERA Zinātnieka (ERA Chair) statusā. Projekta ietvaros veikt sekojošus apakšuzdevumus:
 • Veikt pētniecību kvantu optikā un fotonikā un kopā ar projekta zinātnisko grupu projekta laikā sagatavot 24 zinātniskās publikācijas un 2 patenta pieteikumus;
 • Veikt ERA zinātnieka zinātniskās grupas veidošanu un vadību. Projekta ietvaros starptautiskā atlasē (kas tiks izsludināta EURAXESS portālā) izvēlēties 4 - 6 zinātniskās grupas dalībniekus;
 • Sagatavot un pieteikt projektu pieteikumus - vismaz 4 projektu pieteikumus starptautiskajām pētniecības programmām (piemēram, Horizon 2020), 1 projekta pieteikumu Eiropas Reģionālā Attīstības fondu konkursam, 1 projekta pieteikumu Latvijas Zinātnes padomes pētniecisko projektu konkursam;
 • Kopā ar projekta darba grupu un vietējiem pētniekiem izstrādāt stratēģiju kvantu optikas un fotonikas attīstīšanai Latvijas Universitātē un “Cilvēkresursu stratēģiju pētniekiem”;
 • Veidot sadarbību ar vietējām un ārvalstu zinātniskajām organizācijām un komersantiem. Projekta ietvaros vadīt divu starptautisku konferenču organizēšanu Latvijā;
 • Kopā ar projekta vadītāju nodrošināt sekmīgu projekta īstenošanu un projektā sagaidāmo rādītāju sasniegšanu;
 • Pārzināt kvantu optikas un fotonikas aktualitātes Latvijā, Eiropā un pasaulē, un rīkoties atbilstoši tām. 

Prasības pretendentiem:

 • Doktora zinātniskais grāds (vēlams fizikā vai inženierzinātnēs);
 • Hirša indekss vismaz 20 (Google Scholar) (vēlams vismaz 25);
 • Labas angļu valodas zināšanas;
 • Pašreiz nav Latvijas Universitātes darbinieks.

Atalgojums mēnesī (bruto): 8000 EUR

Pilna informācija par vakanci: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/442744

Papildinformācija par projektu: https://www.lu.lv/zinatne/programmas-un-projekti/es-strukturfondi/eraf-sam-1115/kvantu-optikas-un-fotonikas-attistisana-latvijas-universitate/

CV un motivācijas vēstuli (ietver aprakstu par kandidāta pētniecības un vadības pieredzi, vīziju par darbu ERA zinātnieka statusā, norādes uz 1-3 kolēģiem, ar kuriem atlases komisija var kontaktēties, lai uzzinātu vērtējumu par kandidāta profesionālo kompetenci) ar norādi „Vadošais viespētnieks/-ce” lūdzam līdz 2019. gada 15. oktobrim sūtīt uz e-pastu: aigars.atvars@lu.lv. Kontakttālrunis informācijai: 25986724.

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri tiks izvirzīti atlases otrajai kārtai.

 

Latvijas Universitāte informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi (leģitīmo interešu nodrošināšana) un iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Universitāte, e-pasts: datu.specialisti@lu.lv.