Latvijas Universitātes aģentūra "LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts" izsludina konkursu uz direktora/-es amatu.

Konkursam iesniedzamie dokumenti:

  • Pieteikums par piedalīšanos konkursā;
  • Dzīves un darba gājuma apraksts (CV);
  • Zinātnisko publikāciju saraksts (2015–2021);
  • Augstāko izglītību un zinātniskos grādus apliecinošu dokumentu kopijas;
  • LU LFMI darbības un attīstības redzējums ievēlēšanas periodam (līdz 5 lpp.).

Direktora amata pretendentam izvirzītas šādas prasības: doktora zinātniskais grāds, akadēmiskā un administratīvā darba pieredze, vietēja un starptautiska mēroga zinātniskās publikācijas, pieredze zinātnisko projektu vadīšanā, spēja izstrādāt zinātniskās darbības stratēģiju.

Direktora darba samaksa, sākot no 1200 EUR mēnesī (bruto).

Latvijas Universitātes aģentūras “LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts” nolikumu un amatu nolikumu sk. LU LFMI tīmekļvietnes sadaļā “Dokumenti”. Dokumenti ar norādi “LU LFMI direktora amata konkursam” iesniedzami līdz š. g. 24. aprīlim LU LFMI sekretariātā, Mūkusalas ielā 3, 510. kabinetā, kā arī elektroniski (ieva.garda@lulfmi.lv). Tālrunis uzziņām 67229017.