Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts (LU LFMI), pamatojoties uz LU LFMI Stratēģiju (2015–2021), izsludina konkursu uz šādām akadēmisko amatu vietām:

  • Pētnieka vieta muzikoloģijas nozarē ar specializāciju latviešu mūzikas vēsturē un estētikā;
  • Pētnieka vieta folkloristikas nozarē ar specializāciju Latviešu folkloras krātuves arhīva izpētē, folkloristikas nozares vēstures pētniecībā un vernakulāro kultūrprakšu izpētē;
  • Pētnieka vieta folkloristikas nozarē ar specializāciju Latviešu folkloras krātuves arhīva izpētē un folkloristikas nozares vēstures pētniecībā;
  • Pētnieka vieta folkloristikas nozarē ar specializāciju tradicionālās mūzikas un vernakulāro kultūrprakšu izpētē.

Pētnieka darba samaksa, sākot no 525 EUR mēnesī (bruto).

LU LFMI amatu nolikumu un aprakstus sk. LU LFMI tīmekļvietnes sadaļā “Dokumenti”. Pretendentiem jāiesniedz: iesniegums, CV, zinātnisko kvalifikāciju apliecinoša dokumenta kopija, zinātnisko publikāciju saraksts (2015–2021) un perspektīvais pētnieciskā darba redzējums ievēlēšanas periodam (6 gadiem). Dokumenti iesniedzami līdz š.g. 26. aprīlim LU LFMI sekretariātā, Mūkusalas ielā 3, 509. kabinetā, kā arī elektroniski (ieva.garda@lulfmi.lv). Tālrunis uzziņām 67229017.