LATVIJAS UNIVERSITĀTE, reģistrācijas Nr. 90000076669, izsludina atklātu konkursu uz Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūta direktora/-es amatu.
 

Prasības direktora amata pretendentiem/-ēm:

  • Doktora zinātniskais grāds dabas vai inženierzinātnēs;
  • Vismaz 5 gadu darba pieredze ar Latvijas Universitātes Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūta pētniecības darbu saistītās jomās (vēlams astroģeodēziskās aparatūras un datorvadības izstrādē un metroloģijā, elektronikā, Globālās Navigācijas Satelītu Sistēmās (GNSS) un digitālās zenīta kameras lauka mērījumu izpildē, analīzē un organizācijā, pieredze GNSS pastāvīgās darbības atbalsta staciju tīklu izveidē un uzturēšanā), pētniecības projektu pieteikumu plānošanā un izstrādē.
  • Vismaz 3 gadu darba pieredze zinātnisko institūciju zinātniskajās padomēs;
  • Vismaz 5 gadu darba pieredze starptautiskās organizācijās Latvijas Universitātes Ģeodēzijas un ģeoinformātikas darbības virzienu saistītās jomās;
  • Pieredze ERAF vai līdzīgu projektu sagatavošanā un īstenošanā;
  • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas.

Darba samaksa no 15.93 eur/h līdz 21.65 eur/h

Latvijas Universitātes Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūta darba uzdevumi 

Ar institūta direktora amata darba uzdevumiem un konkursa pieteikumu noformēšanu atbilstoši "Nolikuma par akadēmiskajiem un administratīvajiem amatiem Latvijas Universitātē" prasībām pretendenti/-es var iepazīties šeit:    .

Pieteikšanās termiņš ir viens mēnesis no sludinājuma publicēšanas dienas.

Konkursam iesniedzamo dokumentu reģistrācija Latvijas Universitātes Personālvadības departamentā Raiņa bulvārī 19, 127. telpā, Rīgā, LV-1586.

Latvijas Universitāte informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi (leģitīmo interešu nodrošināšana) un iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Universitāte, e-pasts: datu.specialisti@lu.lv.

Papildu informācija pa tālr. 67034802.