LATVIJAS UNIVERSITĀTE, reģistrācijas Nr.  90000076669, izsludina konkursu uz akadēmiskā personāla amatu vietām:
 

Atomfizikas un spektroskopijas institūtā

  • uz vienu pētnieka (Dr.) amata vietu – fizika un astronomija

Darba samaksa no 9.8 eur/h līdz 29.5 eur/h

Darba samaksa no 7.9 eur/h līdz 23.6 eur/h

           Darba samaksa no 6.3 eur/h līdz 18.8 eur/h


Filozofijas un socioloģijas institūtā

Darba samaksa no 8.61 eur/h līdz 36.8 eur/h

Darba samaksa no 8.61 eur/h līdz 36.8 eur/h

Darba samaksa no 5.53 eur/h līdz 23.6 eur/h

  • uz vienu pētnieka amata vietu – filozofija, ētika un reliģija

Darba samaksa no 5.53 eur/h līdz 23.6 eur/h

  • uz vienu zinātniskā asistenta amata vietu – socioloģija un sociālais darbs

Darba samaksa no 4.41 eur/h līdz 18.8 eur/h

Ar akadēmiskā amata darba uzdevumiem un konkursa pieteikumu noformēšanu atbilstoši "Nolikuma par akadēmiskajiem un administratīvajiem amatiem Latvijas Universitātē" prasībām pretendenti/-es var iepazīties šeit:    .

Pieteikšanās termiņš ir viens mēnesis no sludinājuma publicēšanas dienas.

Konkursam iesniedzamo dokumentu reģistrācija Latvijas Universitātes Personālvadības departamentā Raiņa bulvārī 19, 127. telpā, Rīgā, LV-1586.

Latvijas Universitāte informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi (leģitīmo interešu nodrošināšana) un iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Universitāte, e-pasts: datu.specialisti@lu.lv.

Papildu informācija pa tālr. 67034802.