LATVIJAS UNIVERSITĀTE, reģistrācijas Nr.90000076669, izsludina konkursu uz akadēmiskā personāla amata vietām.

 

Uz PROFESORA amata vietām:

Medicīnas bāzes zinātnes, t.sk. farmācija patoloģija 1 vieta
Ķīmija organiskā ķīmija 1 vieta
Valodniecība un literatūrzinātne Latviešu literatūras vēsture 1 vieta

Darba samaksa no 15,30 eur/h

 

Uz ASOCIĒTĀ PROFESORA amata vietu:

Ekonomika un uzņēmējdarbība grāmatvedības un uzskaites teorija 1 vieta

Darba samaksa no 12,25 eur/h

 

Uz pārējo akadēmisko amatu vietām:

 

BIOLOĢIJAS FAKULTĀTE

Docents bioloģija 3 vietas
Lektors bioloģija 3 vietas
Vadošais pētnieks bioloģija 2 vietas
Pētnieks bioloģija 4 vietas

Darba samaksa no 4,17 eur/h

 

BOTĀNISKAIS DĀRZS

Zinātniskais asistents bioloģija 1 vieta

Darba samaksa no 4,50 eur/h

 

BIZNESA, VADĪBAS UN EKONOMIKAS  FAKULTĀTE

Lektors ekonomika un uzņēmējdarbība 4 vietas
Pētnieks ekonomika un uzņēmējdarbība 1 vieta
Zinātniskais asistents ekonomika un uzņēmējdarbība 4 vietas

Darba samaksa no 4,50 eur/h

 

FIZIKAS, MATEMĀTIKAS UN OPTOMETRIJAS  FAKULTĀTE

Docents fizika un astronomija 1 vieta
Lektors fizika un astronomija 1 vieta
Pētnieks fizika un astronomija 1 vieta

Darba samaksa no 7,50 eur/h līdz 9,80 eur/h

 

ĢEOGRĀFIJAS UN ZEMES  ZINĀTŅU  FAKULTĀTE

Docents Zemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes 3 vietas
Pētnieks Zemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes 1 vieta
Zinātniskais asistents Zemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes 1 vieta

Darba samaksa no 5,00 eur/h līdz 12,00 eur/h

 

ĶĪMIJAS FAKULTĀTE

Lektors ķīmija 1 vieta

Darba samaksa no 4,17 eur/h līdz 7,14 eur/h

 

MEDICĪNAS  FAKULTĀTE

Lektors veselības un sporta zinātnes 1 vieta
Lektors klīniskā medicīna 2 vietas
Pētnieks (Dr.) klīniskā medicīna 1 vieta
Pētnieks veselības un sporta zinātnes 1 vieta
Pētnieks medicīnas bāzes zinātnes, t.sk. farmācija 2 vietas
Zinātniskais asistents medicīnas bāzes zinātnes, t.sk. farmācija 1 vieta

Darba samaksa no 2,56 eur/h līdz 7,85 eur/h

 

PEDAGOĢIJAS, PSIHOLOĢIJAS UN MĀKSLAS FAKULTĀTE

Docents mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra 1 vieta
Docents izglītības zinātnes 1 vieta
Lektors izglītības zinātnes 1 vieta

Darba samaksa no 4,67 eur/h līdz 5,83 eur/h

 

SOCIĀLO ZINĀTŅU  FAKULTĀTE

Docents socioloģija un sociālais darbs 2 vietas

 

SOCIĀLO UN POLITISKO PĒTĪJUMU INSTITŪTS

Vadošais pētnieks politikas zinātne 1 vieta
Vadošais pētnieks plašsaziņas līdzekļi un komunikācija 1 vieta
Pētnieks (Dr.) socioloģija un sociālais darbs 1 vieta
Zinātniskais asistents politikas zinātne 2 vietas

Darba samaksa no 2,38 eur/h līdz 9,80 eur/h

 

BIOLOĢIJAS INSTITŪTS

Vadošais pētnieks bioloģija 1 vieta
Pētnieks (Dr.) bioloģija 2 vietas
Pētnieks bioloģija 1 vieta
Zinātniskais asistents bioloģija 1 vieta

Darba samaksa no 4,59 eur/h līdz 7,65 eur/h

 

FIZIKAS INSTITŪTS

Vadošais pētnieks fizika un astronomija 4 vietas
Pētnieks fizika un astronomija 4 vietas
Zinātniskais asistents fizika un astronomija 1 vieta

Darba samaksa no 8,00 eur/h līdz 20,00 eur/h

 

LATVIEŠU VALODAS INSTITŪTS

Vadošais pētnieks valodniecība un literatūrzinātne 3 vietas
Pētnieks valodniecība un literatūrzinātne 2 vietas
Zinātniskais asistents valodniecība un literatūrzinātne 13 vietas

Darba samaksa no 6,25 eur/h līdz 12,25 eur/h

 

LATVIJAS VĒSTURES INSTITŪTS

Vadošais pētnieks vēsture un arheoloģija 2 vietas
Pētnieks vēsture un arheoloģija 2 vietas

Darba samaksa no 3,00 eur/h līdz 17,00 eur/h

 

Ar akadēmiskā amata darba uzdevumiem un konkursa pieteikumu noformēšanu atbilstoši Nolikuma par akadēmiskajiem un administratīvajiem amatiem Latvijas Universitātē” prasībām pretendenti/-es var iepazīties šeit:    

Pieteikšanās termiņš ir viens mēnesis no sludinājuma publicēšanas dienas.

Konkursam iesniedzamo dokumentu reģistrācija Latvijas Universitātes Personālvadības departamentā Raiņa bulvārī 19, 128. telpā, Rīgā, LV 1586.

Latvijas Universitāte informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi (leģitīmo interešu nodrošināšana) un iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Universitāte, e-pasts: datu.specialisti@lu.lv.

Papildu informācija pa tālr. 67033990.