LATVIJAS UNIVERSITĀTE, reģistrācijas Nr.90000076669, izsludina konkursu uz akadēmiskā personāla amata vietām:

 

uz PROFESORA amata vietu

Politikas zinātne pārvalde un administrācija

1 vieta

Darba samaksa no 15,30 eur/h

 

uz ASOCIĒTĀ PROFESORA amata vietu

Plašsaziņas līdzekļi un komunikācija komunikācijas teorija

2 vietas:

 
Psiholoģija klīniskā psiholoģija

1 vieta

Bioloģija zooloģija

1 vieta

Fizika un astronomija medicīniskā fizika

1 vieta

Darba samaksa no 12,25 eur/h

 

uz pārējo akadēmisko amatu vietām

BIOLOĢIJAS  FAKULTĀTE

Lektors bioloģija

2 vietas:

 
Vadošais pētnieks bioloģija

1 vieta

Pētnieks bioloģija

2 vietas:

 

Darba samaksa no 3,95 eur/h

 

BIZNESA, VADĪBAS UN EKONOMIKAS FAKULTĀTE

Docents ekonomika un uzņēmējdarbība

1 vieta

Lektors ekonomika un uzņēmējdarbība

3 vietas:

 

Darba samaksa no 4,50 eur/h

 

ĢEOGRĀFIJAS UN ZEMES ZINĀTŅU FAKULTĀTE

Pētnieks ( Dr. ) Zemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes

1 vieta

Pētnieks Zemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes

2 vieta

 
Zinātniskais asistents Zemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes

2 vieta

 
Zinātniskais asistents sociālā un ekonomiskā ģeogrāfija 1 vieta

Darba samaksa no 5,00 eur/h līdz 12,00 eur/h

 

HUMANITĀRO ZINĀTŅU FAKULTĀTE

Docents socioloģija un sociālais darbs 1 vieta
Docents valodniecība un literatūrzinātne 1 vieta
Lektors valodniecība un literatūrzinātne

2 vietas

 
Lektors mūzika, vizuālā māksla un arhitektūra 1 vieta
Vadošais pētnieks valodniecība un literatūrzinātne 1 vieta
Pētnieks valodniecība un literatūrzinātne 1 vieta

Darba samaksa no 7,85 eur/h

 

JURIDISKĀ  FAKULTĀTE

Docents tiesību zinātne

5 vietas:

 
Pētnieks tiesību zinātne

1 vieta

Darba samaksa no 9,80 eur/h

 

ĶĪMIJAS FAKULTĀTE

Docents ķīmija 1 vieta
Lektors ķīmija 1 vieta
Vadošais pētnieks ķīmija 1 vieta

Darba samaksa no 7,85 eur/h

 

MEDICĪNAS FAKULTĀTE

Docents medicīnas bāzes zinātnes, t.sk. farmācija 1 vieta
Docents klīniskā medicīna 1 vieta
Lektors klīniskā medicīna

6 vietas:

 
Vadošais pētnieks klīniskā medicīna 1 vieta
Pētnieks veselības un sporta zinātnes 1 vieta
Pētnieks klīniskā medicīna 1 vieta

Darba samaksa no 3,95 eur/h līdz 9,80 eur/h

 

ASTRONOMIJAS INSTITŪTS

Vadošais pētnieks fizika un astronomija

2 vietas:

 

Darba samaksa no 12,30 eur/h līdz 36,80 eur/h

 

ATOMFIZIKAS UN SPEKTROSKOPIJAS INSTITŪTS

Vadošais pētnieks fizika un astronomija

4 vietas:

 
Pētnieks fizika un astronomija

4 vietas:

 

Darba samaksa no 7,90 eur/h līdz 36,80 eur/h

 

FILOZOFIJAS UN SOCIOLOĢIJAS INSTITŪTS

Vadošais pētnieks socioloģija un sociālais darbs

2 vietas:

 
Vadošais pētnieks ekonomika un uzņēmējdarbība 1 vieta
Vadošais pētnieks plašsaziņas līdzekļi un komunikācija 1 vieta

Darba samaksa no 6,15 eur/h līdz 36,80 eur/h

 

FIZIKAS INSTITŪTS

Vadošais pētnieks fizika un astronomija 1 vieta
Pētnieks fizika un astronomija 1 vieta
Zinātniskais asistents fizika un astronomija 1 vieta

Darba samaksa no 3,15 eur/h līdz 36.80 eur/h

 

KARDIOLOĢIJAS UN REĢENERATĪVĀS MEDICĪNAS INSTITŪTS

Vadošais pētnieks klīniskā medicīna

5 vietas:

 
Zinātniskais asistents klīniskā medicīna

3 vietas:

 

Darba samaksa no 3,15 eur/h līdz 36,80.eur/h

 

KLĪNISKĀS UN PROFILAKTISKĀS MEDICĪNAS INSTITŪTS

Vadošais pētnieks klīniskā medicīna 1 vieta
Vadošais pētnieks medicīnas bāzes zinātnes, t.sk. farmācija 1 vieta
Pētnieks klīniskā medicīna 1 vieta
Zinātniskais asistents klīniskā medicīna

2 vietas:

 

Darba samaksa no 3,15 līdz 36,80 eur/h

 

ĶĪMISKĀS FIZIKAS INSTITŪTS

Vadošais pētnieks fizika un astronomija 1 vieta
Pētnieks ķīmija

2 vietas:

 
Zinātniskais asistents ķīmija

3 vietas:

 

Darba samaksa no 5,63 eur/h līdz 13,75 eur/h

 

LATVIEŠU VALODAS INSTITŪTS

Vadošais pētnieks valodniecība un literatūrzinātne

2 vietas:

 
Zinātniskais asistents valodniecība un literatūrzinātne

2 vietas:

 

Darba samaksa no 6,25 eur/h līdz 12,25 eur/h

Ar akadēmiskā amata darba uzdevumiem un konkursa pieteikumu noformēšanu atbilstoši "Nolikuma par akadēmiskajiem un administratīvajiem amatiem Latvijas Universitātē" prasībām pretendenti/-es var iepazīties šeit:    .

Pieteikšanās termiņš ir viens mēnesis no sludinājuma publicēšanas dienas.

Konkursam iesniedzamo dokumentu reģistrācija Latvijas Universitātes Personālvadības departamentā Raiņa bulvārī 19, 128. telpā, Rīgā, LV 1586.

Latvijas Universitāte informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi (leģitīmo interešu nodrošināšana) un iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Universitāte, e-pasts: datu.specialisti@lu.lv.

Papildu informācija pa tālr. 67033990.