LATVIJAS UNIVERSITĀTE, reģistrācijas Nr.  90000076669, izsludina konkursu uz akadēmiskā personāla amatu vietām:
 

uz PROFESORA amata vietu

Ekonomika un uzņēmējdarbība Finanses un kredīts

1 vieta (darba uzdevumi )

Darba samaksa no 17.54 eur/h

Medicīnas fakultātē

  • uz vienu lektora amata vietu – veselības un sporta zinātnes

Darba samaksa no 9.00 eur/h

  • uz vienu pētnieka amata vietu – medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija

Darba samaksa no 5.53 eur/h līdz 23.6 eur/h

  • uz vienu zinātniskā asistenta amata vietu – medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija

Darba samaksa no 4.41 eur/h līdz 18.8 eur/h

  • uz vienu zinātniskā asistenta amata vietu – klīniskā medicīna

Darba samaksa no 4.41 eur/h līdz 18.8 eur/h

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē

Darba samaksa no 8.61 eur/h līdz 36.8 eur/h

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūtā

  • uz vienu pētnieka amata vietu – bioloģija

Darba samaksa no 5.53 eur/h līdz 23.6 eur/h

Ar akadēmiskā amata darba uzdevumiem un konkursa pieteikumu noformēšanu atbilstoši Nolikuma par akadēmiskajiem un administratīvajiem amatiem Latvijas Universitātē” prasībām pretendenti/-es var iepazīties šeit: PDFWord

Pieteikšanās termiņš ir viens mēnesis no sludinājuma publicēšanas dienas.

Konkursam iesniedzamo dokumentu reģistrācija Latvijas Universitātes Personālvadības departamentā Raiņa bulvārī 19, 126 vai 127. telpā, Rīgā, LV-1586 vai iesniedzot elektroniski ar drošu e-parakstu uz e-pastu: pd.vakances@lu.lv, vai nosūtot uz norādīto LU adresi ierakstītā pasta sūtījumā.

Latvijas Universitāte informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi (leģitīmo interešu nodrošināšana) un iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Universitāte, e-pasts: datu.specialisti@lu.lv.

Papildu informācija pa tālr. 67034802.