Latvijas Universitāte izsludina konkursu uz ADMINISTRĀCIJAS VADĪTĀJA/-S amatu (pilna laika darbs).

Galvenie pienākumi:

 • vadīt LU Administrācijas darbību, pārraudzīt un koordinēt LU struktūrvienību savstarpējo sadarbību;
 • organizēt LU funkciju izpildi – nodrošināt procesu tiesisku, nepārtrauktu, vienotu un saskaņotu darbību;
 • nodrošināt administratīvo atbalstu LU vadībai un LU koleģiālām institūcijām;
 • nodrošināt LU normatīvo dokumentu projektu izstrādi, lietvedību, kā arī savstarpējo dokumentu saskaņotību, aprites kārtību un vīzēšanas sistēmu;
 • pārvaldīt LU Administrācijas finanšu, personāla un citus resursus, nodrošināt LU administrācijas gadskārtējā darbības plāna izveidi;
 • pārraudzīt ES līdzfinansēto projektu sagatavošanu, pieteikšanu un īstenošanu;
 • nodrošināt kvalitātes vadības un iekšējās kontroles sistēmu darbību;
 • pārraudzīt LU sadarbību ar sociālajiem partneriem administratīvās pārvaldības jautājumos.

Galvenās prasības:

 • augstākā izglītība, vismaz maģistra vai tam ekvivalents grāds; doktora grāds tiks uzskatīts par priekšrocību;
 • gatavība darboties valsts amatpersonas statusā, ievērojot noteiktos ierobežojumus un atbilstību likumam “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā”;
 • vismaz piecu gadu darba pieredze vadošā administratīvā amatā lielās valsts, pašvaldību vai akadēmiskajās institūcijās ar vairākiem simtiem darbinieku; pieredze, vadot 100 vai vairāk cilvēku darbu tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • zināšanas par augstākās izglītības un zinātnes sistēmu valstī, to regulējošajiem tiesību aktiem, pieredze darbā augstākās izglītības un zinātnes jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • izpratne par kvalitātes vadības, risku analīzes, darba tiesību, lietvedības un nekustamā īpašuma pārvaldes, ES finansēto projektu vadības, kā arī finanšu un uzskaites principiem un uzdevumiem;
 • stratēģiskā redzējuma, komandas vadīšanas, plānošanas un organizēšanas, lēmumu pieņemšanas un īstenošanas kompetence;
 • augsta atbildības izjūta, nevainojama reputācija, pierādāma iepriekšēja pieredze iniciēt stratēģiskus lēmumus un vadīt pārmaiņu procesus;
 • pārliecināšanas, komunikācijas un argumentācijas prasmes, spēja formulēt un prezentēt viedokli;
 • spēja veidot pozitīvas, uz komandas sadarbību orientētas attiecības, lai sekmētu universitātes misijas izpildi un mērķu sasniegšanu;
 • labas datorprasmes (MS Office);
 • teicamas latviešu valodas prasmes (saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem  C līmenis 1.pakāpe) un labas angļu valodas zināšanas (B līmenis 2.pakāpe).

Piedāvājam:

 • iespēju organizēt un koordinēt vienotu un saskaņotu LU administrācijas darbību;
 • sekmēt Latvijā lielākās universitātes izaugsmi un ilgtspēju;
 • uzraudzīt un vadīt stratēģiskus administratīvus projektus LU;
 • stabilu atalgojumu no EUR 3320 līdz 4500 (bruto);
 • darba vietu Rīgas centrā, tostarp apmaksātu autostāvvietu;
 • veselības apdrošināšanu;
 • sociālās garantijas.

CV un pieteikuma vēstuli ar norādi “Administrācijas vadītājs/-a lūdzam sūtīt uz e-pastu pd.vakances@lu.lv līdz 2020. gada 4. jūnijam.

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri tiks izvirzīti atlases 2. kārtai.

Latvijas Universitāte informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi (leģitīmo interešu nodrošināšana) un iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Universitāte, e-pasts: datu.specialisti@lu.lv.