LATVIJAS UNIVERSITĀTE, reģistrācijas Nr.  90000076669, izsludina konkursu uz akadēmiskā personāla amatu vietām:

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē    

Darba samaksa no 14.23 eur/h

Darba samaksa no 17.77 eur/h

  • uz vienu pētnieka (Dr.) amata vietu – Zemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes (darba uzdevumi)

Darba samaksa no 14.23 eur/h

  • uz vienu  zinātniskā asistenta amata vietu – Zemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes (darba uzdevumi)

Darba samaksa no 9.10 eur/h

Ar akadēmiskā amata darba uzdevumiem un konkursa pieteikumu noformēšanu atbilstoši Nolikuma par akadēmiskajiem un administratīvajiem amatiem Latvijas Universitātē” prasībām pretendenti/-es var iepazīties Nolikumā par akadēmiskajiem un administratīvajiem amatiem Latvijas Universitātē .pdf  un .docx  .

Pieteikšanās termiņš ir viens mēnesis no sludinājuma publicēšanas dienas.

Konkursam iesniedzamo dokumentu reģistrācija Latvijas Universitātes Personālvadības departamentā Raiņa bulvārī 19, 126 vai 127. telpā, Rīgā, LV 1586 vai nosūtot uz norādīto LU adresi ierakstītā pasta sūtījumā, vai elektroniski LU portālā https://www.lu.lv/par-mums/vakances/pieteiksanas-akademisko-amatu-konkursam/.

Latvijas Universitāte informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi (leģitīmo interešu nodrošināšana) un iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Universitāte, e-pasts: datu.specialisti@lu.lv.

Papildu informācija pa tālr. 67033990