Latvijas Universitātes Astronomijas institūts konkursa kārtībā aicina darbā VADOŠO VIESPĒTNIEKU/-CI  (pilna laika darbs - 1 amata vieta uz noteiktu laiku)

Galvenie pienākumi:

 • Īstenot ERAF projektu Nr. 1.1.1.5/19/A/003 “Kvantu optikas un fotonikas attīstīšana Latvijas Universitātē” ERA Zinātnieka (ERA Chair in Quantum Optics and Photonics) statusā. Projekta īstenošanas periods: 01.05.2019. - 30.11.2023. Vadošā viespētnieka līguma periods (~01.10.2020. - 30.11.2023). Projekta ietvaros veikt sekojošus apakšuzdevumus:
 • veikt pētniecību kvantu optikā un fotonikā un kopā ar projekta zinātnisko grupu projekta laikā sagatavot 24 zinātniskās publikācijas un 2 patenta pieteikumus;
 • veikt ERA zinātnieka zinātniskās grupas veidošanu un vadību. Projekta ietvaros starptautiskā atlasē (kas tiks izsludināta EURAXESS portālā) izvēlēties 4 - 6 zinātniskās grupas dalībniekus;
 • sagatavot un pieteikt projektu pieteikumus - vismaz 4 projektu pieteikumus starptautiskajām pētniecības programmām (piemēram, Horizon 2020), 1 projekta pieteikumu Eiropas Reģionālā Attīstības fondu konkursam, 1 projekta pieteikumu Latvijas Zinātnes padomes pētniecisko projektu konkursam;
 • kopā ar projekta darba grupu un vietējiem pētniekiem izstrādāt stratēģiju kvantu optikas un fotonikas attīstīšanai Latvijas Universitātē un “Cilvēkresursu stratēģiju pētniekiem”;
 • veidot sadarbību ar vietējām un ārvalstu zinātniskajām organizācijām un komersantiem. Projekta ietvaros vadīt divu starptautisku konferenču organizēšanu Latvijā;
 • kopā ar projekta vadītāju nodrošināt sekmīgu projekta īstenošanu un projektā sagaidāmo rādītāju sasniegšanu;
 • pārzināt kvantu optikas un fotonikas aktualitātes Latvijā, Eiropā un pasaulē, un rīkoties atbilstoši tām. 

Prasības pretendentiem:

 • Doktora zinātniskais grāds (vēlams fizikā vai inženierzinātnēs);
 • Vēlams Hirša indekss vismaz 25 (Google Scholar);
 • Labas angļu valodas zināšanas;
 • Pašreiz nav Latvijas Universitātes darbinieks.

Atalgojums mēnesī EUR 8000 (bruto).

Pilna informācija par vakanci: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/536042

Papildinformācija par projektu: https://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/fotonika-lv/ERA_Chair/Additional_file_ERA_Chair_Final.pdf

CV un motivācijas vēstuli ar norādi „ERA Chair vadošais viespētnieks/-ce” lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi aigars.atvars@lu.lv līdz 2020. gada 15. augustam. Kontakttālrunis informācijai: 25986724.

*Motivācijas vēstulē lūgums iekļaut aprakstu par pētniecības un vadības pieredzi, vīziju par darbu ERA zinātnieka statusā, norādes uz 1-3 kolēģiem, ar kuriem atlases komisija var kontaktēties, lai uzzinātu vērtējumu par kandidāta profesionālo kompetenci.

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri tiks izvirzīti atlases 2.kārtai.

Latvijas Universitāte informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi (leģitīmo interešu nodrošināšana) un iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Universitāte, e-pasts: datu.specialisti@lu.lv.