LATVIJAS UNIVERSITĀTE, reģistrācijas Nr. 90000076669, izsludina atklātu konkursu uz Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūta direktora/-es amatu.

Prasības direktora amata pretendentiem/-ēm:

  • Doktora zinātniskais grāds
  • Pieredze vadošā amatā
  • Pieredze zinātniskajā darbā ar mikrobioloģiju un biotehnoloģiju saistītā jomā
  • Izpratne par zinātniskās iestādes darbības un vadības principiem, finansiālo un saimniecisko darbību
  • Valsts valodas zināšanas C1 līmenī, angļu valodas zināšanas B2 līmenī

Amata vietas pretendentiem/ -ēm noteiktajā laikā Personālvadības departamentā jāiesniedz:

  • Rektoram adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā
  • Dzīves un darba gājuma apraksts (CV)
  • Dokumentu kopijas, kas apliecina nepieciešamo akadēmisko vai zinātnisko grādu
  • Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūta darbības novērtējums un attīstības stratēģija un turpmākās vadības programma 2023.-2027. gadam

Darba uzdevumi

Darba samaksa no 15.93 eur/h līdz 21.65 eur/h

Ar konkursa pieteikumu noformēšanu atbilstoši Nolikuma par akadēmiskajiem un administratīvajiem amatiem Latvijas Universitātē” prasībām pretendenti/-es var iepazīties Nolikumā par akadēmiskajiem un administratīvajiem amatiem Latvijas Universitātē .pdf  un .docx  .

Pieteikšanās termiņš ir viens mēnesis no sludinājuma publicēšanas dienas.

Konkursam iesniedzamo dokumentu reģistrācija Latvijas Universitātes Personālvadības departamentā Raiņa bulvārī 19, 126. vai 127. telpā, Rīgā, LV 1586 vai nosūtot uz norādīto LU adresi ierakstītā pasta sūtijumā, vai iesniedzot elektroniski LU portālā

Latvijas Universitāte informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi (leģitīmo interešu nodrošināšana) un iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Universitāte, e-pasts: datu.specialisti@lu.lv.

Papildu informācija pa tālr. 67033990.