Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes Veselības vadības un informātikas centrs izveidots 2012. gadā kā platforma projektiem veselības aprūpes organizācijas un vadības, ekonomikas, biomedicīnas un informātikas saskarsmes jomās nolūkā sekmēt veselības vadības un veselības informātikas zinātnes attīstību Latvijā, kā arī piedāvāt šīs jomas ekspertīzi nozares uzņēmumiem un valsts pārvaldes iestādēm.

Centra uzdevums ir arī veicināt profesionālo un pēcdiploma apmācību programmu izveidi un realizāciju medicīnas un citu nozaru studentiem, un veselības aprūpes jomā strādājošiem interdisciplināru kompetenču iegūšanai.

Struktūrvienības vadītājs

Asoc. prof. Juris Bārzdiņš