Komplementārās medicīnas centrs izveidots 2015.gada 1.jūnijā. Centra galvenie mērķi ir sekmēt izpratni par komplementāro medicīnu un veicināt sadarbību starp Latvijas Universitāti, Latvijas un starptautiskām komplementārās medicīnas institūcijām.

Lai īstenotu šos mērķus, centrs īsteno profesionālās pilnveides izglītības programmu “Ājurvēdas izglītības pamati”organizē diskusijas par ājurvēdas medicīnas aktuālajiem jautājumiem. Centra darbinieki piedalās vietējas nozīmes un starptautiskās ājurvēdas medicīnas konferencēs.

Centram kopš tā darbības sākuma ir izveidota sadarbība ar “Arya Vaidya Pharmacy” (AVP) institūtu Indijā. AVP ir viens no vecākajiem institūtiem Indijā, kurš izglīto ājurvēdas ārstus, veic ājurvēdas medikamentu pētniecību un ražošanu un īsteno ārstniecības programmas.

Kopš 2016.gada ir izveidota sadarbība ar “Eiropas Ājurvēdas akadēmiju” (“Rosenberg European Academy of Ayurveda”) Vācijā, kam ir jau vairāk nekā divdesmit gadu pieredze ājurvēdas ārstu izglītošanā.
Pateicoties centra iniciatīvai, 2017.gadā latviešu valodā tika izdots viens no senākajiem Indijas medicīnas tekstiem “Vāgbhata: Aštanga Hridaya. Ājurvēdas pamati. Sūtrastāna”.

Struktūrvienības vadītājs

prof. Valdis Pīrāgs