Indijas kultūras un studiju centrs, ir izveidots 2013.gadā ar Indijas Vēstniecības atbalstu.  Centra galvenie mērķi ir vairot Latvijas sabiedrības zināšanas par mūsdienu Indijas kultūru, biznesu un politiku, kā arī veidot un realizēt ar Indiju saistītu jautājumu izpēti, izglītības programmas un zinātniskus pētījumus Latvijā.

Centra galvenie uzdevumi ir sniegt sabiedrībai pieejamu informāciju un zināšanas par mūsdienu Indijas ekonomikas, politikas, sabiedrības un kultūras attīstību un tendencēm, kā arī stiprināt izpratni un sadarbību starp Latviju un Indiju ekonomiskā, izglītības un kultūras jomā. 

Struktūrvienības vadītājs

Agita Baltgalve