Viens no Eiropas Savienības valodas politiku īstenojošas valsts institūcijas darbības  virzieniem ir prasību izstrāde svešvalodas līmeņu vērtēšanai. Šim mērķim tika izveidota Eiropas svešvalodas līmeņu vērtēšanas asociācija (Association of Language Testers in Europe – ALTE), kuras darbībai šobrīd ir pievienojusies arī  Krievija. Latvijā ir iespējams vērtēt svešvalodas līmeņus angļu, vācu  un citās svešvalodās organizācijās, kurām ir tiesības noteikt interesenta valodas līmeni un izsniegt viņam atbilstošu sertifikātu  (piemēram, British Council, Gētes institūts u.c.). Krievu valodas kā svešvalodas eksaminācijas centrs veic analogas funkcijas.

Centrs ir dibināts 2004. gadā. Tas organizē un veic krievu valodas kā svešvalodas līmeņu vērtēšanu Latvijas augstskolu studentiem un ārvalstniekiem, kuri dzīvo, mācās vai strādā Latvijā. Centrs veidots, pamatojoties uz Latvijas Universitātes un Ārvalstu pilsoņu krievu valodas testēšanas galvenā centra (Maskava), Sanktpēterburgas Valsts universitātes Ārvalstu pilsoņu krievu valodas testēšanas centra (Sankpēterburga) sadarbības līgumu.

Centra mērķis ir krievu valodas kā svešvalodas līmeņu vērtēšanas organizācija un veikšana studējošiem Latvijas mācību iestādēs un ārvalstniekiem, kuri dzīvo, mācās vai strādā Latvijā.

Сentra uzdevumi:

  •  Popularizēt informāciju par krievu valodas kā svešvalodas eksaminācijas centru un tā piedāvātajiem pakalpojumiem.
  •  Konsultēt visus, kuri vēlas noteikt krievu valodas kā svešvalodas prasmes līmeni.
  •  Konsultēt visus, kuri vēlas pilnveidot savas zināšanas krievu valodas jomā.
  •  Veikt kopīgus pētījumus ar Sanktpēterburgas Valsts universitātes Ārvalstu pilsoņu krievu valodas testēšanas centru krievu valodas mācību metodikas jomā.
  •  Sniegt metodiska rakstura palīdzību Latvijas krievu valodas kā svešvalodas skolotājiem un docētājiem.
  •  Sūtīt Latvijas puses speciālistus kvalifikācijas celšanai lingvodidaktiskās testēšanas jomā uz Sanktpēterburgas Valsts universitātes organizētajiem semināriem.

Centra vadītāja

docente Jeļena Marčenko