Hellēnistikas centra mērķi un uzdevumi

darbības mērķi:

 1. nostiprināt un attīstīt pētniecisko bāzi grieķu valodas, literatūras un kultūras studijām Latvijā, veicinot kā senās, tā arī mūsdienu grieķu valodas, literatūras, kultūras apguvi un pētījumus;
 2. sekmēt hellēnisko kultūrvērtību plašāku, daudzveidīgu un mūsdienīgu apzināšanu Latvijas humanitāro vērtību vidē.

galvenie uzdevumi:

 1. izstrādāt un realizēt Centra mērķiem atbilstošus pētījumu projektus, publiskot/publicēt savu pētījumu rezultātus;
 2. organizēt konferences, seminārus, citus Centra darbību un Klasiskās filoloģijas hellēnistiskas apakšnozari pārstāvošus pasākumus, pārstāvēt LU hellēnistu darba rezultātus konferencēs un semināros ārvalstīs;
 3. organizēt grieķu literatūras tulkošanas seminārus, rūpēties par to darba rezultātu publicēšanu un ikgadēju lasījumu/apspriešanas organizēšanu;
 4. piedāvāt izvēles kursus LU akreditētajām programmām, kā arī grieķu valodas apguvi interesentiem ārpus LU;
 5. rūpēties par hellēnistikas jomas bibliotēkas (arī kā Klasiskās filoloģijas studiju programmu nodrošinājuma sastāvdaļas) komplektēšanu;
 6. iesaistīt Centra aktivitātēs studentus, maģistrantus, doktorantus, atbalstot un veicinot viņu darbu zinātniskajā pētniecībā, tulkošanā un citu ar filoloģiju saistītu grieķu kultūras jomu izpētē.
 

Ikgadējie semināri

 • Mūsdienu grieķu literatūras lasījumi/diskusijas
 • Jaungrieķu valodas nodarbības
 

Aktuālie projekti

 • „Literatūrzinātnes un lingvistikas antīkie avoti (Aristoteļa „Rētorika”: tulkojums, komentārs, pētījumu kopa); semināri “Rētorikas iesildīšana”
 • Starptautiska zinātniska biennāles konference ANTIQUITAS VIVA (sadarbībā ar Klasiskās filoloģijas nodaļas mācībspēkiem un studentiem)

Centra vadītāja

klasiskās filoloģijas profesore Ilze Rūmniece