Lāzeru centrs ir LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes pētniecības struktūrvienība.

Lāzeru centra galvenie darbības virzieni saistīti ar lāzeru izmantošanu:

  • Atomu, molekulu un krāsu centru dimanta kristālā kvantu stāvokļu manipulācijās un supersīkstruktūras eksperimentālos pētījumos;
  • Nelineāru magnetooptisko efektu pētīšanā atomos – tumšās un gaišās rezonanses, kā arī enerģētisko līmeņu krustošanās;
  • Elektriskā un magnētiskā lauka kartēšanā un attēlošanā ar optiskām metodēm, izmantojot gan atomus, gan krāsu centrus dimanta kristālos;
  • Magnētiskā lauka mērīšanas ierīcēs, ar plašu pielietojuma spektru, kas sevī ietver arī kosmiskās misijas.

Struktūrvienības vadītājs

Mārcis Auziņš