Galvenā Latvijas Produktivitātes institūta misija ir veikt neatkarīgu, objektīvu un zinātniski pamatotu konkurētspējas un produktivitātes analīzi, veicināt produktivitātes dialogu Latvijas sabiedrībā un izstrādāt ikgadējo produktivitātes ziņojumu. Produktivitātes institūta zinātniskās darbības kvalitāti veicina institūta zinātniskā padome.

Latvijas Produktivitātes institūta konsultatīvā padome (Latvijas Produktivitātes padome LV PEAK) nodrošina Produktivitātes institūta pētniecikā darba stratēģisko vadību un sagatavo priekšlikumus par produktivitātes celšanu Latvijas valdībai. Produktivitātes padomē darbojas augsti kompetenti locekļi, tostarp akadēmiķi, bijušie politiķi un izcili ekonomisti.

Atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2019. gada 29. oktobra lēmumam Produktivitātes padome LV PEAK pārstāv Latvijas republiku Eiropas Savienības dalībvalstu produktivitātes padomju tīklā.

Institūta direktora p.i.

Prof. Inna Šteinbuka