Studentu skaits fakultātēs 2018. gada 1. oktobrī

Latvijas Universitātē 2017. gada 1. oktobrī studē 15 500 studenti.

Neskaitot rezidentus, doktorantus, ārzemju viesstudentus (apmaiņas)

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte2227
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte4409
Humanitāro zinātņu fakultāte1243
Juridiskā fakultāte1276
Sociālo zinātņu fakultāte963
Medicīnas fakultāte968
Datorikas fakultāte817
Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte522
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte475
Ķīmijas fakultāte430
Vēstures un filozofijas fakultāte298
Bioloģijas fakultāte295
Teoloģijas fakultāte104


Ieskaitot doktorantus

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte2338
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte4493
Humanitāro zinātņu fakultāte1295
Juridiskā fakultāte1326
Sociālo zinātņu fakultāte1006
Medicīnas fakultāte1002
Datorikas fakultāte853
Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte615
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte535
Ķīmijas fakultāte436
Vēstures un filozofijas fakultāte332
Bioloģijas fakultāte356
Teoloģijas fakultāte118


Tikai doktoranti fakultātēs

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte111
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte84
Fizikas un matemātikas un optometrijas fakultāte65
Humanitāro zinātņu fakultāte52
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte60
Bioloģijas fakultāte61
Sociālo zinātņu fakultāte43
Juridiskā fakultāte50
Datorikas fakultāte36
Ķīmijas fakultāte34
Medicīnas fakultāte34
Vēstures un filozofijas fakultāte34
Teoloģijas fakultāte14

 

 

*dati tiek apkopoti katru gadu oktobrī