Studentu skaits 2020. gadā

Studējošie kopā – 15 260

Studē par budžeta līdzekļiem – 6 029 

Par maksu – 9 231

Ārzemju studenti – 764

Absolventi – 3 144

Latvijas Universitātē 2017. gada 1. oktobrī studē 15 500 studenti.

Neskaitot rezidentus, doktorantus, ārzemju viesstudentus (apmaiņas)

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte 2227
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 4409
Humanitāro zinātņu fakultāte 1243
Juridiskā fakultāte 1276
Sociālo zinātņu fakultāte 963
Medicīnas fakultāte 968
Datorikas fakultāte 817
Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte 522
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte 475
Ķīmijas fakultāte 430
Vēstures un filozofijas fakultāte 298
Bioloģijas fakultāte 295
Teoloģijas fakultāte 104


Ieskaitot doktorantus

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte 2338
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 4493
Humanitāro zinātņu fakultāte 1295
Juridiskā fakultāte 1326
Sociālo zinātņu fakultāte 1006
Medicīnas fakultāte 1002
Datorikas fakultāte 853
Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte 615
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte 535
Ķīmijas fakultāte 436
Vēstures un filozofijas fakultāte 332
Bioloģijas fakultāte 356
Teoloģijas fakultāte 118


Tikai doktoranti fakultātēs

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte 111
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 84
Fizikas un matemātikas un optometrijas fakultāte 65
Humanitāro zinātņu fakultāte 52
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte 60
Bioloģijas fakultāte 61
Sociālo zinātņu fakultāte 43
Juridiskā fakultāte 50
Datorikas fakultāte 36
Ķīmijas fakultāte 34
Medicīnas fakultāte 34
Vēstures un filozofijas fakultāte 34
Teoloģijas fakultāte 14
 
   

*dati tiek apkopoti katru gadu oktobrī