Starptautiskā Astronomijas Savienība (IAU) savā 100 gadu jubilejā organizē akciju NameExoWorlds (www.nameexoworlds.iau.org), kuras ietvaros katra IAU dalībvalsts iegūst iespēju nosaukt vienu zvaigzni un ap to riņķojošo planētu (citplanētu jeb eksoplanētu) pēc saviem ieskatiem.

Šovasar šajā lapā divu mēnešu garumā tika pieņemti vārdu ierosinājumi Latvijas zvaigznei HD 118203 un ap to riņķojošajai planētai, bet no 6. septembra līdz 7. oktobrim ikviens varēja balsot par vārdu došanas komisijas 10 atlasītiem vārdu komplektiem. Saskaņā ar IAU noteikumiem, ne vēlāk kā līdz novembra sākumam valstīm ir jāinformē IAU par valstī veiktajām izvēlēm – par trijiem visvairāk balsis ieguvušiem komplektiem. Zvaigznei un citplanētai jābūt nosauktai atbilstoši visvairāk balsis ieguvušajam komplektam, tomēr IAU iebildumu (piemēram, ja tiek secināts, ka vārdi sakrīt ar citu valstu piedāvājumu, neatbilst politiskajai vai komerciālajai neitralitātei u.tml.) rezultātā var tik apstiprināts nākamais priekšlikums atbilstoši iegūto balsu skaitam. IAU oficiālu apstiprinājumu par vārdu oficiālo statusu plāno sniegt decembra beigās.

Visvairāk balsu saņēma priekšlikums dot zvaigznei vārdu Liesma, bet citplanētai – Staburags. Otrajā vietā ierindojās priekšlikums dot zvaigznei vārdu Austra, bet citplanētai – Laima, bet trešajā – attiecīgi Laima un Māra. Kopumā balsošanas laikā tika saņemtas 2040 balsis.

Uzziņai – top 10 bija iekļuvuši šādi zvaigznes un citplanētas vārdu piedāvājumi:

Nr. Zvaigzne Pieteikumā teiktais par zvaigznes vārdu Citplanēta Pieteikumā teiktais par planētas vārdu
1. Ausma Zvaigzne dod gaismu, un ausma ir gaismas simbols. Daina Daina ir latviskās gudrības simbols. Daina ir ilglaicīga kā kosmoss, jo tiek pārnesta tautas atmiņā no paaudzes uz paaudzi.
2. Austra Latviešu mitoloģijā Austras koks simbolizē Saules ceļu. Laima Laima kā likteņa lēmēja saistīta ar cilvēka dzīves ceļu.
3. Dzērve Tautasdziesmās, folklorā minēts putns.  Zinātniskās fantastikas stāstos dīvainas plīvurveida radības, kas pārvietojās izplatījumā un izlīdzēja kosmosa ceļotājiem nelaimē. Cielava Mazs žigls putniņš, mūsu nacionālais simbols
4. Gauja Viena no lielākajām Latvijas upēm ar ko asociēt Latviju. Daugava jau ir asteroīda vārds, tāpēc to nevar izmantot. Tirza Lielākā Gaujas pieteka.
5. Kalve Vārds no latviešu mitoloģijas. Pērkons Vārds no latviešu mitoloģijas.
6. Laima Laima un laime kaut kur saskan. Ozols Ozols ir spēka simbols.
7. Laima Mitoloģijā likteņa dievība, kura nosaka cilvēku likteni un piedalās dzīves norisēs. Māra Mitoloģijā zemes māte, sieviešu aizgādne.
8. Laimdota Laimdota ir tautas varoņa Lāčplēša dzīves gaisma un cilvēks - pie kā vienmēr atgriezties un kuru nepamest. Lāčplēsis Lāčplēsis (planēta) nekad nepamet savu Laimdotu (zvaigzni), un to aplido mūžīgi.
9. Liesma Frīdrihs Mālberģis ir viens no visagrākajiem latviešu dzejniekiem un savā poēmā "Staburags un Liesma" gribējis aptvert visu latviešu vēsturi līdz ar aizvēsturi un nākotnes izredzēm. Staburags un Liesma varētu no jauna celties savā godībā un atklāties mūsdienu paaudzei kā Latvju nākotnes simbols. Staburags Teikām apvītais Staburags tika uzskatīts par vienu no skaistākajiem Latvijas dabas pieminekļiem - Daugavas senlejas rota. Applūdināts, taču joprojām nekur nav pazudis un nezudīs no tautas atmiņas.
10. Spīdola Latviešu folkloras tēls, saistība ar vārdu "spīdēt". Lāčplēsis Būtisks latviešu folkloras tēls, ataino nacionālās pašapziņas mošanos.