Latvijas Universitātes (LU) Eiropas un sabiedrības attīstības studiju akadēmiskais centrs uzsācis dalību projektā, kas palīdzēs veicināt imigrantu un minoritāšu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū vienpadsmit projekta partneru pilsētās Eiropā. Šo projektu „Inovatīvas stratēģijas vienlīdzīgai nodarbinātībai – Nodarbinātība Plus (Labour Plus)” plānots īstenot laika posmā no šī gada janvāra līdz 2014. gada decembrim un tajā piedalās partneri no desmit Eiropas Savienības valstīm – Nīderlande, Itālija, Francija, Latvija, Spānija, Beļģija, Ungārija, Vācija, Apvienotā Karaliste un Bulgārija.

Projekta īstenošanas gaitā uzsākta dažādu valstu labāko imigrantu integrācijas politiku un metožu analīze, pieredzes apmaiņas vizītes, pētījumi īpaši neaizsargāto sabiedrības grupu, ar uzsvaru uz imigrantu un čigānu kopienām, galveno sociālās atstumtības problēmu identificēšanai, kā arī diskusijas jaunu imigrācijas politiku un to īstenošanas metožu veidošanai. Viens no projekta galvenajiem mērķiem ir cīnīties pret īpaši neizsargātu sabiedrības grupu sociālo atstumtību darba tirgū.

„Latvijas partnera loma projektā ir sniegt atbalstu projekta pētījumu īstenošanā, piedalīties citās projekta aktivitātēs, kā arī gūt un analizēt citu valstu pieredzi imigrantu integrācijai darba tirgū, kas Latvijā iespējama pēc 2016. gada, kad, atbilstoši LR Ekonomikas ministrijas aplēsēm, darbaspēka pieprasījums Latvijā būs augstāks nekā darbaspēka piedāvājums. Latvijas interesēs ir arī aktīvāka jauniešu integrācija darba tirgū, ko ceram veicināt ar šā projekta palīdzību,” skaidro projekta koordinators Latvijā Romāns Putāns.

Līdz šim projekta ietvaros LU Eiropas un sabiedrības attīstības studiju akadēmiskais centra pārstāvji piedalījušies projekta sanāksmēs Nīderlandē šī gada aprīlī un AltEmporda provincē Spānijā jūnijā, iepazīstoties ar šo valstu imigrācijas politikas instrumentu izmantošanas pieredzi un galvenajiem izaicinājumiem, kā arī prezentējot Latvijas labās prakses piemērus – čigānu kopienas integrācijas projektus. No līdžšinējiem semināriem var secināt, ka viens no labākajiem integrācijas nodrošināšanas instrumentiem ir indivudālā pieeja, kas veiksmīgi strādā Nīderlandē, kur, piemēram, čigānu kopienu ģimenēm no pašvaldības puses tiek nodrošināts konsultants vai mentors, kas palīdz vecākiem ģimenes locekļiem iekārtoties darbā un veicina vecāku vēlmi izglītot bērnu skolā.

Šobrīd projekta ietvaros notiek darbs pie labākas integrācijas politikas instrumentu izmantošanas prakses apzināšanas un projekta ietvaros veicamo pētījumu gatavošanas, ko plānots apspriest nākamajā projekta sanāksmē novembrī Vācijā.

Dalīties