Senākā augstskolas ēka Latvijā - Latvijas Universitāte Raiņa bulvārī 19. Foto: Toms Grīnbergs.

Latvijas Universitātē Eiropas Kultūras mantojuma dienu laikā 15. un 16. septembrī notiks ekskursijas pa senāko augstskolas ēku Latvijā – Raiņa bulvāri 19. Ekskursijas laikā īpaši izcelta izglītības nozīme jebkuras valsts, arī Latvijas, neatkarības centienos un Latvijas Universitātes īpašā loma visu triju Baltijas valstu un Polijas neatkarības iegūšanas un atgūšanas procesos.

2018. gads Eiropā kultūras mantojuma jomā ir simboliski un vēsturiski nozīmīgs, jo iezīmē virkni svarīgu notikumu, arī simto gadadienu kopš Pirmā pasaules kara beigām un vairāku dalībvalstu neatkarības pasludināšanas. Ar mērķi mudināt, atklāt un iepazīt Eiropas kultūras mantojumu un stiprināt piederības izjūtu kopīgai Eiropas telpai šis gads pasludināts par Eiropas Kultūras mantojuma gadu.

Latvijā Eiropas kultūras mantojuma dienu pasākumi veltīti Latvijas Republikas dibināšanai un attīstībai. Interesenti tajos aicināti izzināt vietas, kas saistās ar valsts ideju, tās izcīnīšanu, izveidi un pašapziņu, neatkarības un brīvības gara uzturēšanu okupācijas laikā, atmodu un valsts atgūšanu, valsts atjaunošanu un iekļaušanos starptautiskā apritē un lielajiem sapņiem.

Ekskursijas plkst. 12.00, 14.00 un 16.00.

Sīkāka pasākumu programma atrodama šeit.

Dalīties