No 5. līdz 9. novembrim Rīgā notiks Eiropas Lauku Sociologu asociācijas (ELSA) "Rudens skola", kurā piedalīties aicināti doktoranti.

Šogad "Rudens skolas" tēma ir "Sociālās inovācijas ilgtspējīgā pārtikas nodrošināšanai". Skolas mērķis ir uzlabot doktorantu zināšanas lauku socioloģijā un ar to saistītajās disciplīnās, piemēram, lauksaimniecībā un pārtikas zinībās, uzturzinātnē un sabiedrības veselībā, lai labāk izprastu mūsdienu sociālā inovācija lomu mūsdienu ēdināšanā. "Rudens skola" analizēs sociālās inovācijas apstākļus, struktūru un mehānismus, kā arī tās rezultātus un to ietekmi uz mūsu pārtikas sistēmām.

ELSA skolas tradicionāli pulcē studentus, kuri strādā pie doktora darbiem tematiski saistītās jomās, lai kopā ar pieredzējušiem nozares pētniekiem apspriestu visiem interesējošus jautājumus un individuālās grupās diskutētu par specifiskākām tēmām. Skolas koncepts ir veidots ar mērķi uzlabotu doktorantu zināšanas starpdisciplinārās jomās.

"Rudens skola" doktorantiem nodrošinās iespēju apspriest savu darbu jomas profesionāļiem, saņemt atsauksmes un izvēlēties darba mērķiem un izvirzītājām hipotēzēm atbilstošāko teorētisko bāzi, metodes un datu attēlojumus. Skolā vadošie nozares eksperti sniegs strukturētu pārskatu par sociālās inovācijas akadēmisko pusi. Viesprofesori un pasniedzēji vadīs konferences, seminārus un sniegs individuālās konsultācijas.

Papildu plenārsēdēm "Rudens skola" organizēs darba grupu diskusijas par studentu izpētes tēmām, atbildot uz  praktiskiem jautājumiem, ar kuriem varētu saskarties jaunie zinātnieki, darba rakstīšanas periodā, piemēram ar nozarēm saistītās inovāciju īpatnības, pētniecības stratēģijas, u.tml.

Skolā plānots uzņemt līdz 12 doktorantiem, un tā ir bez maksas. Papildizdevumus, kas saistīti ar dzīvošanu un ēdināšanu, sedz organizatori.

"Rudens skolu" organizē Baltic Studies Center (BSC) ar ELSA un Latvijas Universitātes atbalstu sadarbībā ar vēl vienu zinātnisku aktivitāti - trešo SISA (Igtspējīgas lauksaimniecības Inovācijas Sistēmas) –  semināru, kas veidots ar mērķi uzlabot zinātnisku mijiedarbību un sadarbību.

Rudens skolas tēmas jāiesūta līdz 20. septembrim uz e-pastu: andris.suvajevs@gmail.com. Zinātniskā komiteja atlasīs un informēs kandidātus līdz 1. oktobrim. Kandidātiem, kuri ir izvēlēti, līdz 25. oktobrim būs jānosūta pilns raksts (3-4 tūkstoši vārdu).

Vairāk informācijas pieejama šeit.

Dalīties