Foto: Toms Grīnbergs, LU Komunikācijas un inovāciju departaments

30. augustā ES mājā Latvijas Universitāte (LU), Latvijas Produktivitātes, Efektivitātes, Attīstības un Konkurētspējas Forums (LV PEAK) un Ekonomikas ministrija (EM) parakstīja Deklarāciju par sadarbību Latvijas produktivitātes un konkurētspējas analīzes jomā. Parakstītais dokuments būs pamats turpmākai foruma un EM sadarbībai produktivitātes pētniecībā un rekomendāciju izstrādē valdībai.

“Produktivitāte ir fundamentāla prioritāte, bet tai pat laikā cilvēki par to bieži runā personīgās pieredzes līmenī un metaforās, nesaprotot kopīgo ainu. Tā politiku veidot nevar, ir nepieciešama skaidra, faktos un pierādījumos balstīta politika. Latvijai katru gadu ir vajadzīgs konkurētspējas un produktivitātes ziņojums, lai mēs sevi ieliktu starptautiskā kontekstā, redzētu savas priekšrocības un trūkumus. Tāpēc esmu ļoti priecīgs, ka esam atraduši šādu sadarbības formu un, iespējams, tas ir izcils sākums, lai nākotnē izveidotos institūcija, kas ar produktivitātes jautājumiem nodarbosies ikdienā,” uzsvēra ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens.

Deklarācija par sadarbību Latvijas produktivitātes un konkurētspējas analīzes jomā ir trīspusējas sadarbības līgums, ko parakstīja ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens, LU rektors prof. Indriķis Muižnieks un LV PEAK padomes priekšsēdētājs prof. Gundars Bērziņš, klātesot Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītājai prof. Innai Šteinbukai un ievērojamiem valsts, sabiedriskiem darbiniekiem un zinātniekiem.

“Lai gan produktivitāte ir modes vārds, tāpat kā konkurētspēja un inovācijas, mums ir jāzina, kā tā veidojas. Tāpēc viens no būtiskākajiem mūsu uzdevumiem – mēģināt Latvijā pašiem saprast, kas valstī ir jādara, lai nebūtu jāpaļaujas tikai uz ārējiem indikatoriem un indeksiem. Bet, lai mēs varētu paši situāciju jēgpilni skaidrot, analizēt un sniegt rekomendācijas, ir nepieciešama pētniecība,” akcentējot Deklarācijas parakstīšanas praktisko nozīmību Latvijai, uzsvēra LU rektors prof. Indriķis Muižnieks.

Deklarācija tika parakstīta ar mērķi veicināt produktivitāti, konkurētspēju un analīzē balstītu Latvijas ekonomisko politiku. Foruma padomes priekšsēdētājs prof. Gundars Bērziņš norādīja, ka tieši konkurētspēja un produktivitāte ir izkristalizējusies kā noteicošs faktors sabiedrības labklājības nodrošināšanai. Savukārt prof. Inna Šteinbuka uzsvēra, ka, lai forums (LV PEAK) savā darbībā varētu saglabāt neitralitāti, ļoti būtisks ir finansējuma jautājums.

Vērtējot Deklarācijas svarīgumu, G. Bērziņš uzsvēra trīs faktorus: “Pirmkārt, kopējo produktivitātes nozīmību, jo forums apņemas reizi gadā organizēt produktivitātes problēmām veltītu konferenci un sagatavot produktivitātes ziņojumu un rekomendācijas politikas veidotājiem. Otrkārt, ciešu sadarbību starp zinātniekiem un ministriju – deklarācija paredz trīspusēju sadarbību, rīkojot darba grupas, gan ministrijai sniedzot informāciju par aktuālām tēmām izpētei. Treškārt, ne mazāk svarīga ir visu līmeņu studentu piesaiste, kas nodrošinās pētījumu norisi ilgtermiņā.”

  

Lai rastu risinājumus, kā paaugstināt ES dalībvalstu konkurētspēju pasaulē, 2016. gada septembrī Eiropas Savienības Padome lēma, ka eirozonas valstīs jāveido Nacionālās produktivitātes padomes. Katra valsts padomes var veidot pēc saviem ieskatiem, taču svarīgākais – lai analīze būtu neatkarīga, akadēmiskajās aprindās pieņemama un starptautiski atzīstama.

Forums tiks sasaukts regulāri un strādās pēc "domnīcas" principa. Tā padomē uzrunāti un piekrituši darboties Dr. Laimdota Straujuma, Dr. Gundars Bērziņš, Andris Piebalgs, Dr. Inna Šteinbuka, Dr. Juris Binde, Dr. Mārtiņš Kazāks, Dr. Arnis Sauka, Dr. Jānis Priede, Raimonds Aleksejenko un virkne citu ekspertu.

 

Par Latvijas Universitāti

Latvijas Universitātes vairāk nekā 130 īstenotās studiju programmas ir akreditētas. Tās 13 fakultātēs, 19 institūtos, divās koledžās un astoņās filiālēs reģionos strādā mūsu valsts vadošie speciālisti dabas, humanitārajās un sociālajās zinātnēs. Universitātes darbības mērķis ir kļūt par starptautiski atzītu Eiropas un pasaules nozīmes zinātnes universitāti, dodot ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā un sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā.

Dalīties