Latvijas Universitātes zinātnieki ir atklājuši veiksmīgu inovāciju kodu – algoritmu. Piecu gadu laikā, analizējot vairāk nekā 120 inovāciju izveides metodikas un vairāk nekā 1000 tirgū komerciāli veiksmīgas inovācijas, zinātnieki ir izstrādājuši algoritmu, kas sastāv no 18 pamatvienībām un ir apkopotas InnoMatrix©.

“Uzņēmējdarbības vidē valda uzskats, ka inovāciju izveide uzņēmumam ir dārga, nedroša un laikietilpīga. Uzskats ir patiess, ja uzņēmums paļaujas uz veiksmi, intuīciju un darbinieku ģenialitāti. Latvijas Universitātes zinātnieki ir atklājuši, ka komerciāli veiksmīgu inovāciju tirgū var izrēķināt, balstoties uz tirgus vēsturiskajām likumsakarībām. Vairāku gadu garumā padziļināti analizējot komerciāli veiksmīgas inovācijas, esam atklājuši veiksmīgu inovāciju vienojošos elementus,” stāsta viena no pētījuma autorēm, LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes profesore Anda Batraga.

Apzinot vēsturiski komerciāli veiksmīgāko inovāciju ietekmējošos faktorus un to veidojošo tirgus dinamiku, ir iespējams prognozēt nākotnē perspektīvākās inovācijas. Pētījumā ir atklāts, ka veiksmīgu inovāciju pamatā ir 18 izveides pamatvienības. Šīs pamatvienības ir apkopotas unikālā teorētiskā inovāciju iespēju identificēšanas matricā InnoMatrix©, kas palīdz metodiski noteikt perspektīvākās inovāciju iespējas.

Matricas InnoMatrix© galvenā pievienotā vērtība praktiskai uzņēmējdarbībai ir spēja prognozēt komerciāli veiksmīgu  inovāciju virzienus, identificējot jau pavisam konkrētu inovāciju idejas. Lai šo hipotēzi pierādītu praktiski, Latvijas Universitāte ir uzsākusi sadarbību ar Latvijas uzņēmumiem, kuri ir gatavi matricas InnoMatrix© ģenerētās inovācijas ieviest tirgū. Jaunā inovāciju izveides matrica ir devusi jaunas inovāciju idejas gan biznesa uzsācējiem, gan jau tirgū iecienītiem zīmoliem, sniedzot jaunas perspektīvas biznesa izaugsmei. Iespēja pilnvērtīgi novērtēt matricas jaunradītos rezultātus praksē būs pēc zināma laika, kad inovatīvie produkti parādīsies tirgos.

InnoMatrix© praktiskais pienesums Latvijas uzņēmējdarbībai var būt nozīmīgs, veicinot uz zināšanām balstītu inovāciju izveidi. Prof. Anda Batraga uzsver: “Viens no ekonomisko un vadības zinātņu institūciju uzdevumiem ir nodrošināt uzņēmējdarbības videi un lēmumpieņēmējiem pētījumos izsvērtu informāciju par ekonomiskajiem, sociālajiem un demogrāfiskajiem procesiem. Izstrādātais inovāciju izveides modelis palīdzēs veicināt inovāciju izveidi Latvijas uzņēmējdarbības vidē tieši maziem un vidējiem uzņēmumiem, palielinot un veicinot to starptautisko konkurētspēju”.

Iegūtie pētījuma rezultāti ir publicēti prestižajā starptautiskajā datu bāzē SpringerLink un prezentēti starptautiskā zinātniskajā konferencē ASV “International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics - AHFE 2018”, kur izraisīja plašu zinātnieku interesi. Turpmākie pētījumi paredz ne tikai turpmāku padziļinātu matricas aprobāciju aktuālā uzņēmējdarbības vidē, bet arī turpināt pētījumus industriālo tirgu vidēs. Pētījuma autori –  Anda Batraga, Jeļena Šalkovska, Līga Brasliņa, Aija Legzdiņa un Henrijs Kaļķis – plāno turpināt izstrādāt un aprobēt šo jauniegūto matricu InnoMatrix© ne tikai Latvijas, bet arī starptautiskā kontekstā.  

 

Dalīties