Foto: Toms Grīnbergs

Latvijas Universitāte (LU) 15. augustā parakstīja savstarpējās sadarbības līgumu ar Korejas Republikas Pusaņas Nacionālo universitāti (PNU) bibliotēku jomā, kas sekmēs vēl plašāku un efektīvāku abu augstskolu sadarbību.

“Divpusējas sadarbības memorands ar Pusaņas universitāti mums ir noslēgts jau 2015. gadā, bet šī līguma parakstīšana sadarbību paplašinās tieši bibliotēku nodrošinājuma jomā,” uzsvēra prorektore humanitāro un izglītības zinātņu jomā profesore Ina Druviete.

PNU delegācija Latvijas Universitāti apmeklēja vizītes Baltijas valstu universitātēs laikā. Līgumu par savstarpēju sadarbību bibliotēku jomā parakstīja PNU prezidents Ho-Hwan Chun un LU kanclere Ilze Kūka, klātesot delegācijas pārstāvjiem – PNU Prezidenta biroja vadītājam Donsang Kang, Starptautisko programmu direktorei Miryeong (May) Choi un vieslektoram Latvijas Universitātē Sang Gum Lee, kā arī LU pārstāvjiem – prorektorei Inai Druvietei, ārlietu vadītājai Alīnei Gržibovskai un Humanitāro zinātņu fakultātes profesoriem Kasparam Kļaviņam un Jānim Priedem.

Tikšanās laikā tika uzsvērts, ka līguma parakstīšana veicinās savstarpēju studijām un pētnieciskajam darbam nepieciešamās literatūras apmaiņu – PNU ar nepieciešamo literatūru nodrošinās LU Korejas studiju centru, savukārt LU sagādās Pusaņas universitātei literatūru par Baltijas valstīm, it īpaši par Latviju. Viesi tika iepazīstināti ar LU vēsturi, ar bibliotēkām. Savstarpēji draudzīgā gaisotnē tika apspriesti arī citi jautājumi, piemēram, par Korejas studiju pilnveidi, pasniedzēju apmaiņu programmā Erasmus un citi.

LU saņēma delegācijas dāvinājumu – mācību literatūru korejiešu valodā.

Dalīties