LU 98. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde. Doktoru promocijas ceremonija. 28.09.2017. Foto: Toms Grīnbergs, LU Komunikācijas un inovāciju departaments

“Ikdienā nezaudēt zvaigznes,” ar šādu cēlu vēlējumu – izvirzīt augstākus mērķus un pieteikties Latvijas Universitātes (LU) doktorantūras studijās – aicina LU prorektors eksakto, dzīvības un medicīnas zinātņu jomā profesors Valdis Segliņš, pamatodams, ka “doktora izglītība ir tā, kas nodrošina ļoti elastīgas pārmaiņas, ļauj tās prognozēt, veicināt un laikus tām sagatavoties.”

 

 

Šonedēļ līdz 17. augustam  LU notiek pieteikumu pieņemšana doktora studiju programmās. Pieteikties studijām var LU trīspadsmit fakultāšu  īstenotajās kopumā 24 doktora studiju programmās,  kā arī ir pieejamas valsts finansētas studiju vietas. 

Doktorantūrā var studēt personas, kuras sekmīgi pabeigušas augstākā līmeņa – maģistrantūras – studijas. Studiju ilgums doktorantūrā ir 3 - 4 gadi. Programmas noslēgumā doktorantam jāizstrādā promocijas darbs.

LU doktora studiju programmu mērķis ir iegūt starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu kādā no LU pārstāvētām zinātņu nozarēm, apgūt studiju un pētniecības darba organizācijas un vadības principus.

LU piedāvā studēt šādās doktora studiju programmās: Bioloģija, Datorzinātne, Demogrāfija, Ekonomika, Literatūrzinātne, folkloristika un māksla, Filozofija, Fizika, astronomija un mehānika, Ģeogrāfija, Ģeoloģija, Izglītības vadība, Juridiskā zinātne, Komunikācijas zinātne, Ķīmija, Matemātika, Medicīna un farmācija, Pedagoģija, Politikas zinātne, Psiholoģija, Socioloģija, Teoloģija un reliģiju zinātne, Vadībzinātne, Valodniecība, Vēsture un Vides zinātne.

Doktorantiem liels ieguvums būs tās studiju atbalsta funkcijas, ko nodrošinās LU jaunā Akadēmiskā centra izveide Torņakalnā. “Tā ir iespēja studēt vienotā vidē kopā ar maģistrantiem, kuri var palīdzēt, izstrādājot savus maģistra darbus. Uz Torņakalnu tiek pārcelti visi pētniecības institūti un pētniecības laboratorijas – tātad tā ir iespēja strādāt kopā ar zinātniekiem. Un tā kā zinātieki ļoti sekmīgi piesaka savus projektus Eiropā, tad doktorantūras laikā jaunais cilvēks tiek apmācīts būt projektu sistēmā un strādāt ar projektiem visā Eiropas Savienībā,” uzsver V. Segliņš.

“Doktorantūra ir meistarības augstākais līmenis, tā ir izaugsmes laboratorija,” akcentē prorektors V. Segliņš. “Doktora diploms cilvēkam ir uz mūžu, derīgs visā pasaulē plašā jomu spektrā, tas nodrošinās iespējas strādāt un pašizpausties, īstenot savas ambīcijas.” Bet vienlaicīgi V. Segliņš aicina apzināties, ka panākumus un izcilību var sasniegt, ja “vien esam gatavi ziedot laiku, nervus un daudzas ērtības.”

Doktorantūrā ir plašas iespējas studēt par valsts budžeta līdzekļiem, savukārt, studējot par privātpersonu līdzekļiem, ir noteikti studiju maksas atvieglojumi. Turklāt ir dažādas iespējas pretendēt uz Latvijas Universitātes Fonda mecenātu stipendijām, informāciju skatīt ŠEIT.

Pieteikties studijām var līdz 17. augustam Studiju departamentā, Raiņa bulvārī 19, 114. telpā. Iestājpārbaudījumi notiks no 27. augusta līdz 7. septembrim, rezultāti tiks paziņoti līdz 21. septembrim, bet laikā no 24. līdz 28. septembrim jāreģistrējas studijām.

Vairāk informācijas par LU doktora studiju programmām un pieteikšanās kārtību pieejama ŠEIT.

Dalīties