Simpozija dalībnieki. To vidū divi holokaustu Latvijā pārdzīvojušie Dr.h.c. Marģers Vestermanis (pirmajā rindā pirmais no labās) un Dr. George Schwab (pirmajā rindā otrais no labās).

2018. gada 2.-3.jūlijā Latvijas Universitātē notika starptautiskais simpozijs “Jauni virzieni Holokausta pētniecībā Latvijā”. Simpoziju organizēja Latvijas Universitātes Jūdaikas studiju centrs un ASV Holokausta Memoriālā muzeja Džeka, Džozefa un Mortona Mandela Holokausta pētniecības centrs sadarbībā ar muzeju “Ebreji Latvijā”.

Simpozija programmu veidoja piecas sesijas, kā arī dokumentālo īsfilmu prezentācijas. Kopumā simpozijā uzstājās vairāk nekā 10 pētnieku no Latvijas, ASV, Zviedrijas, Lielbritānijas un Krievijas. Pasākumu ar uzrunu atklāja LU prorektore humanitāro un izglītības zinātņu jomā, prof. Dr. Ina Druviete, kā arī Džeka, Džozefa un Mortona Mandela Holokausta pētniecības centra izpilddirektore Claremont McKenna, koledžas (Kalifornija) Cilvēktiesību vadības Centra (Center for Human Rights Leadership) direktore Dr. Wendy Lower.

Pirmajā simpozija dienā prof. Dr.habil. Aivars Stranga uzstājās ar lekciju par ebrejiem Latvijā pirms Otrā pasaules kara. Tai sekoja Holokaustā izdzīvojušā, muzeja “Ebreji Latvijā” dibinātāja un kuratora Dr.h.c. Marģera Vestermaņa lekcija par ebreju glābšanu nacistu okupētajā Latvijā (1941.-1945.g.). Otrajā sesijā holokausts tika aplūkots reģionālā perspektīvā; referentu vidū bija Dr. Dzintars Ērglis, Dr. Daniel Newman un Arturs Žvinklis.

Otrajā simpozija dienā uzmanība tika veltīta holokausta kontekstualizācijai – asoc. prof. Dr. Daina Eglitis savā referātā aplūkoja ar dzimumu saistīto vardarbību holokaustā, Paula Oppermann – organizācijas “Pērkonkrusts” lomu, savukārt Aigars Urtāns – romu (čigānu) genocīdu Latvijā. Atsevišķa sesija bija veltīta pēckara gadu pieredzei un izaicinājumiem. Sesijas ietvaros uzstājās Karīna Barkane, Olga Miheloviča, Dr.Matthew Kott un Dr. Richards Plavnieks. Savukārt pēdējā sesijā Svetlana Amosova, Rita Bogdanova un Dr. Didzis Bērziņš savos referātos pievērsās holokausta piemiņas aspektiem. Simpozija noslēgumā tika prezentētas divas dokumentālās īsfilmas. Režisors Alex Mauch demonstrēja īsfilmu, kas stāsta par holokaustā izdzīvojušo liepājnieku Džordžu Švābu – “Georginka, A Documentary Short on George Schwab’s Youth in the Holocaust“, bet režisors Mitchell Lieber – fragmentus no dokumentālās filmas par holokaustu Latvijā “Rumbula's Echo Work-in-Progress: Rough Cut Excerpts”.

Kopumā simpozijā piedalījās vairāk nekā 100 dalībnieku, tai skaitā skolotāji, muzeju darbinieki, gidi, žurnālisti u.c.

Simpoziju finansiāli atbalstīja: Ron and Deborah Feinstein, Selwyn Haas, Jack, Joseph and Morton Mandel, Sheila Johnson Robbins, George D. Schwab, Arkādijs Suharenko.

Dalīties