Studētgribētāju pieteikumu apstiprināšana 10. jūlijā LU Mazajā aulā. © Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas un inovāciju departaments.

Ir noslēgusies elektroniskā pieteikumu iesniegšana un pieteikumu apstiprināšana Latvijas Universitātes (LU) un citu Latvijas augstskolu studiju programmās. Vienotajā uzņemšanā LU starp visām augstskolām ir saņēmusi visvairāk studētgribētāju pieteikumu, liecina portālā www.latvija.lv apkopotā informācija.

Starp vienotajā uzņemšanā iesaistītajām augstskolām LU ir saņēmusi 13 523 studētgribētāju pieteikumus, no tiem 3492 studētgribētāji LU norādījuši kā pirmo prioritāti. Ar 11 556 pieteikumiem seko Rīgas Tehniskā universitāte, bet TOP 3 noslēdz Latvijas Lauksaimniecības universitāte ar 2557 pieteikumiem. Kopumā šogad studijām pieteikušies 8147 reflektanti. 

“Studiju vietu ieguvušo studentu skaits LU pašlaik ir 3028, kas ir par 188 vairāk nekā pērn. Mūsuprāt, rezultāti, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir ļoti labi, taču arī likumsakarīgi, jo vidusskolas absolventu skaits šogad bija par 3-4% lielāks nekā pērn,” uzsver LU Studentu servisu departamenta direktors Jānis Saulītis.

Vienotajā uzņemšanā starp 10 vispopulārākajām studiju programmām, kuras studētgribētāji izvēlējušies ar 1. prioritāti, visplašāk pārstāvētas ir tieši LU studiju programmas – TOP 3 veido Tiesību zinātne, Datorzinātnes un Ārstniecība, 4. vietā ir Komunikācijas zinātne, 6. vietā – Psiholoģija, bet 10. vietā Vadības zinības. Viss saraksts pieejams šeit.

Taču kopumā visvairāk pieteikumu LU saņēmusi studiju programma Datorzinātnes (798 pieteikumi), tai seko Tiesību zinātne (607), Psiholoģija (508), Komunikācijas zinātne (508) un Ārstniecība (424), kā arī TOP 10 pēc lielākā pieteikumu skaita ierindojas Vadības zinības, Ekonomika, Angļu filoloģija, Farmācija un Programmēšana un datortīklu administrēšana.

 

Apstiprināto pieteikumu skaits fakultātēs:

1. Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte (2669)

2. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte (1954)

3. Humanitāro zinātņu fakultāte (1713)

4. Sociālo zinātņu fakultāte (1637)

5. Medicīnas fakultāte (1098)

6. Juridiskā fakultāte (1093)

7. Datorikas fakultāte (1063)

8. Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte (638)

9. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte (498)

10. Ķīmijas fakultāte (381)

11.Vēstures un filozofijas fakultāte (366)

12. Bioloģijas fakultāte (337)

13. Teoloģijas fakultāte (63)

 

Vislielākais reflektantu pieplūdums Universitātē bija novērojams pieteikumu apstiprināšanas pirmajā dienā, 3. jūlijā, kā arī pēdējā dienā, 10. jūlijā. Tad Universitātē pat veidojās studētgribētāju rinda. Pēc J. Saulīša vērtējuma, to ietekmēja Dziesmu un deju svētki un brīvdiena 9. jūlijā, kas pieteikšanās augstskolai nedēļu, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, saīsināja par vienu dienu.

Aizvadītajā nedēļā LU strādāja ap 30 konsultantu, kuri bija gatavi atbildēt uz visiem neskaidrajiem jautājumiem par pieteikšanos studijām. Konsultanti norāda, ka studētgribētājiem bija daudz jautājumu. “Visvairāk neskaidrību studētgribētājiem bija par konkursa pirmo un otro kārtu – kā tā notiek, kā rezultāti tiek izvērtēti un kur vienotās uzņemšanas portālā var apskatīt savu rezultātu kopējā studiju programmas rangā,” norāda reģistratore, LU Studentu padomes Sabiedrisko attiecību virziena vadītāja Māra Ulme.

Konsultantu darbs šajās dienās bija ļoti atbildīgs un vērtīgs – viņi iedrošināja izvēlēties studēt tajā nozarē, kas tuvāka sirdij. “Bija daudz cilvēku, kuri vēl pirms reģistrācijas skatījās cauri programmu sarakstam un pārlasīja studiju aprakstus. Ja cilvēkam nebija konkrētas skaidrības, kur studēt, tad mēģinājām saprast, kas ir tas, kas viņiem patīk, lai varētu ieteikt studēt to, ko varbūt viņi pat nebija apsvēruši. Es vienam cilvēkam pat ieteicu aizpildīt lielo personības testu,” stāsta LU vēstnesis Kaspars Eglītis.

11. un 12. jūlijā atsevišķās LU studiju programmās notiek iestājpārbaudījumi. Pirmās kārtas rezultāti tiks aprēķināti un publicēti portālā www.latvija.lv, kā arī paziņoti īsziņā un elektroniskajā vēstulē 13. jūlijā. Līdz 17. jūlija plkst. 16.00 notiks pieteikšanās dalībai konkursa otrajā kārtā. Otrās kārtas rezultāti būs zināmi jau 17. jūlijā.

Savukārt pieteikšanās maģistra studijām LU turpinās līdz 13. jūlijam. Līdz otrdienas, 11. jūlija, rītam visvairāk pieteikumus saņēmusi studiju programma Tiesību zinātne (114), Datorzinātnes (81), Vadības zinības (60), Bioloģija (49) un Ķīmija (34). Līdz šim augstākā līmeņa studijām LU pieteikušies 957 reflektanti.

Vairāk par studijām LU portālā www.lu.lv un www.gribustudet.lv.

Dalīties