Projekta SEQUOIA vadošie pētnieki. No kreisās: Preden Roulleau (CEA), Niels Ubbelohde (PTB), Frank Hohls (PTB), Vjačeslavs Kaščejevs (LU), Jonathan Fletcher (NPL) un Gwendal Fève (CNRS).

Sešas vadošās kvantu nanoelektronikas laboratorijas no četrām Eiropas valstīm ir apvienojušas spēkus projektā “Vienelektronu kvantu optika interferometriem un pielietojumiem” (Single-electron quantum optics for interferometry un applications – SEQUOIA). Latviju SEQUOIA projekta konsorcijā pārstāv Nanoelektronikas teorijas grupa asociētā profesora Vjačeslava Kaščejeva vadībā.

Kvantu tehnoloģijas ir aktīvs pētniecības un inovāciju lauks, kurā fundamentālie kvantu efekti top par praktiski lietojamajiem produktiem. Viens no šiem fundamentāliem efektiem ir atsevišķu elektronu kvantu superpozīcija, kas ir demonstrēta laboratorijas apstākļos, bet līdz šim nav radusi ceļu uz praktiskajiem pielietojumiem.

Projekta mērķis ir pierādīt, ka atsevišķu elektronu kvantu superpozīcija ir praktiski lietojama vāju un ātri mainīgo magnētisko un elektrisko lauku mērījumiem. Projekta gaitā tiks radītas pirmās principiāli jaunas mērierīces – pusvadītāju vienelektrona interferometri. Šo ierīču plānoto jūtīgumu ierobežo tikai fundamentālie kvantu fizikas likumi.

Projektā piedalās Vācijas, Francijas un Lielbritānijas nacionālie metroloģijas institūti PTB, NPL un LNE, kā arī divas akadēmiskās eksperimentālās laboratorijas no Parīzes CEA un CNRS. Latviju SEQUOIA projekta konsorcijā pārstāv Nanoelektronikas teorijas grupa asociētā profesora Vjačeslava Kaščejeva vadībā.  Projekta komandu pirmā tikšanās notikusi 2018. gada jūnijā, pētniecībai paredzētais laiks ir trīs gadi, kopējais finansējums – divi miljoni eiro.

SEQUOIA projekta pieteikums ir uzvarējis sīvā konkurencē fundamentālo pētījumu projektu konkursā Eiropas Metroloģijas programmas inovācijām un pētniecībai (EMPIR) ietvaros. Latvijas universitātes dalība projektā tiek finansēta no Eiropas ietvarprogrammas “Apvārsnis 2020” līdzekļiem.

Attēlā projekta SEQUOIA vadošie pētnieki (no kreisās puses uz labo): Preden Roulleau (CEA), Niels Ubbelohde (PTB), Frank Hohls (PTB), Vjačeslavs Kaščejevs (LU), Jonathan Fletcher (NPL) un Gwendal Fève (CNRS).

Dalīties