13.jūnijā Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā notika «Alma Mater» speciālizdevuma, veltīta Latvijas Universitātes Akadēmiskajai bibliotēkai, atvēršana.

Svinīgā pasākuma dalībniekus sveica LU Akadēmiskās bibliotēkas direktore Venta Kocere, pastāstot par speciālizdevuma struktūru un rakstu autoriem, kā arī norādot uz to, ka  izdevums ir svarīgs ieguldījums bibliotēkas un tās daudznozaru darbības popularizēšanā. LU prorektore humanitāro un izglītības zinātņu jomā prof. Ina Druviete veltīja pateicības vārdus visiem žurnāla sagatavošanā un izdošanā iesaistītajiem kolēģiem, bet LU prorektors eksakto, dzīvības un medicīnas zinātņu jomā prof. Valdis Segliņš norādīja uz izdevuma aktualitāti un nepieciešamību. Venta Kocere izteica pateicību LU Akadēmiskā apgāda direktorei Aijai Rozenšteinei, direktora vietniecei Baibai Lazdiņai, redaktoram Oskaram Lapsiņam, dizaina un maketa veidotājai Paulai Lorei.

Apsveikuma vārdus vēlējās teikt arī LU Akadēmiskās bibliotēkas sadarbības partneri. Rīgas Ukraiņu vidusskolas pārstāvji akcentēja bibliotēkas ieguldījumu skolēnu izglītošanā un iepazīstināšanā ar Latvijas Universitāti. Latvijas Pareizticīgās Baznīcas virspriesteris Oļegs Peļevins un priesteris Jānis Dravants pateicās par ilggadējo sadarbību ar LU Akadēmisko bibliotēku, kā arī norādīja uz bibliotēkas ieguldījumu kultūras mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā. Azerbaidžānas vēstniecības preses atašejs Kenans Rzajevs izteica pateicību par starpkultūru dialoga uzturēšanu un paplašināšanu, bet Rīgas domes deputāts Ojārs Judrups sveica visus klātesošos ar tik nozīmīgu notikumu LU Akadēmiskās bibliotēkas un visas Latvijas Universitātes saimes dzīvē.

Jaunajā speciālizdevumā uzzināsiet daudz interesanta un vērtīga par LU Akadēmisko bibliotēku. Šodien bibliotēka ir ne tikai vēsturiskās atmiņas glabātāja, bet mūsdienu kultūras veidotāja un mācību bāze studentiem, būtiska avotu krātuve pētījumiem. Tā ir arī starpkultūru dialoga platforma, veidojot kontaktus ar citām valstīm un uzturot saikni ar sabiedrību, tādējādi, vēl vairāk palielinot Latvijas Universitātes vērtību.

Alma Mater PDF

 

Dalīties